Εαν θέλαμε να προσδιορίσουμε τη διαπραγμάτευση θα λέγαμε ότι: διαπραγμάτευση είναι μια συναρπαστική και ενδεχομένως επικερδής διαδικασία, που βοηθά τους ανθρώπους να λύσουν τις διαφορές τους και να φθάσουν σε συμφωνίες, με τις οποίες μπορούν να εργαστούν αρμονικά και παραγωγικά.

Μέσα από αυτές ακριβώς τις λέξεις ξεπηδά  το μυστικό της επιτυχημένης διαπραγμάτευσης, δηλαδή να πετύχουμε τους στόχους μας, να πάρουμε αυτό που θέλουμε αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τη σχέση μας με αυτόν που διαπραγματευόμαστε, με το άλλο μέρος.

Το πρόγραμμα σας δείχνει τα απλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να πετύχετε και προς τις δυο κατευθύνσεις.

Κάθε πώληση δεν καταλήγει σε διαπραγμάτευση και κάθε διαπραγμάτευση δεν καταλήγει σε μια ανταγωνιστική αντιπαράθεση. Όταν ο πωλητής κατανοησει τις διαφορές μεταξύ πώλησης,  διαπραγμάτευσης και αντιπαράθεσης και είναι σε θέση να διερευνήσει τις παραμέτρους (τιμή, όροι / συνθήκες, παραδοτέα, κλπ) στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης τότε μπορεί να επιλέξει την πιο αποτελεσματική προσέγγιση.