Ο κόσμος

Στην ΡΡΡ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με τους πελάτες και συνεργάτες μας μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαία επωφελείς και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΡΡΡ έχουν προωθηθεί και διδαχθεί σε δεκάδες μεγάλες ελληνικές και ξένες εταιρείες αυτόνομα, ή με τη συνεργασία μεγάλων εκπαιδευτικών κέντρων και οργανισμών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και οργανισμοί με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικά projects όπως:

Automotive

  • alfa romeo
  • audi
  • bmw
  • fiat
  • renault
  • subaru
  • vw

High Technology

  • vodafone

Retail

Services

Industry

Pharmaceuticals