Πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας μας ότι η γνώση είναι κοινωνικό αγαθό, στο οποίο θέλουμε να διευρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο τον αριθμό των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση.

Για αυτό το λόγο αυτή τη γνώση και τη εμπειρία που μας χάρισε η αγορά κατά την διάρκεια των 25 χρόνων που δραστηριοποιούμαστε στην εκπαίδευση θέλουμε να την επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία.

Δωρεάν εκπαίδευση εκπαιδευτών

Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διάρκειας 50 ωρών που απευθύνεται κατά το πλείστον σε νέους ανέργους πτυχιούχους. Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες στους εξής τομείς:

  • Τεχνικές παρουσίασης θέματος και public speaking,
  • Συντονισμός και διευκόλυνση συζητήσεων (facilitation)
  • Χρήση βασικών εκπαιδευτικών εργαλείων
  • Επιλογή και υλοποίηση εκπαιδευτικών στρατηγικών
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
  • Χρήση ανθρωποκεντρικών μεθόδων μάθησης, όπως παιχνίδι, θέατρο, κινηματογράφος, storytelling και παραστατικές τέχνες

Το πρόγραμμα είναι 90% βιωματικό δίνοντας τεράστια σημασία στην πρακτική άσκηση και συνοδεύεται με βιβλιογραφία προς μελέτη. Θα δοθεί η ευκαιρία να κάνουν πρακτική σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αυτοπεποίθηση και θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν μια ομάδα σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι.

Το πρόγραμμα δεν συνδέεται με κάποιο είδος τυπικής πιστοποίησης αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία πραγματικών εκπαιδευτών.

To πρόγραμμα διεξάγεται στο πρότυπο εκπαιδευτικό χώρο μας.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της ΡΡΡ Learn .

H αποτελεσματική εκπαίδευση είναι βέβαιο ότι διακρίνεται για τον προσανατολισμό της στην στρατηγική και τους στόχους του οργανισμού, καθώς και για ένα σύστημα-πυξίδα που δείχνει πώς πρέπει να γίνει η αλλαγή συμπεριφοράς, που αξιολογεί την προσπάθεια που γίνεται και που δείχνει τον δρόμο για περισσότερη βελτίωση.

Στόχος μας είναι, μέσα από την επίτευξη και την επιτυχία των επαγγελματικών και επιχειρηματικών στόχων τους, τα άτομα να αντλούν τη μέγιστη προσωπική ικανοποίηση από την απελευθέρωση και ενδυνάμωση του δυναμικού τους.