Διεθνείς συνεργασίες

Πέρα από τα σύνορα στην παγκόσμια σκηνή

Coverdale

Team Management Deutschland GmbH


Εμείς στην PPP υπηρετώντας τον πρωταρχικό σκοπό μας: να υπερέχουμε στη σχέση μας με τους πελάτες, και να συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να τους βοηθήσουμε να οραματιστούν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα επιτύχουν τα αποτελέσματα που επιζητούν, παρουσιάζουμε στην Ελληνική αγορά την Coverdale, τον νέο σας συνεργάτη στην αλλαγή.

Η Coverdale έχει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη οργανισμών να επιτύχουν και να διατηρήσουν ευεργετικές αλλαγές. Με κέντρο την Ευρώπη, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κίνα και στις ΗΠΑ.

Η εργασία της στηρίζεται πάνω σε αποδεδειγμένα αποτελεσματικές τεχνικές, οι οποίες οργανώνονται και σχεδιάζονται με σκοπό να δώσουν μετρήσιμες βελτιώσεις στην απόδοση ομάδων και οργανισμών. Οι υπηρεσίες consulting και organizational development υποστηρίζουν την ανάπτυξη οράματος, δημιουργικότητας, δέσμευσης και δεξιοτήτων που θα φέρουν αποτελέσματα τα οποία έχουν προσδιοριστεί εξ αρχής με σαφήνεια.

Η ενεργοποίηση των ανθρώπων να επιτύχουν συνεργαζόμενοι, είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της προσέγγισης της Coverdale στη διαχείριση που απαιτείται κατά τις οργανωτικές αλλαγές όπως: downsizing, συγχωνεύσεις τμημάτων και εξαγορές εταιριών.

Η πρόθεση μας είναι να φωτίσουμε τον τρόπο σκέψης του πελάτη μας για την αλλαγή και να του δώσουμε μία καλύτερη αίσθηση από πού να ξεκινήσει το ταξίδι, πώς να προχωρήσει και πώς να επιτύχει, ώστε να μας θεωρεί πολύτιμους συνεργάτες/ συνταξιδιώτες σε αυτό το εγχείρημα.

Ziconnet

Network of Senior Consultants for Project Management, Business Management and Subject Matter Experts


H PPP στην προσπάθειά της να επεκταθεί εκτός των ελληνικών συνόρων μετά την Κύπρο και την Ρουμανία χτίζει γέφυρες με την περιοχή του κόλπου και την Μέση Ανατολή, ξεκινώντας συνεργασία με την εταιρία Ziconnet που έχει έδρα το Bahrain.

Η Ziconnet αποτελεί ένα δίκτυο Συμβούλων Management και Διοίκησης Έργου, καθώς και Ειδικών σε διάφορα θέματα, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα και Αποστολή, δημιουργούν στενούς δεσμούς με πελάτες οι οποίοι αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την απόδοση επιχειρηματικών μεγεθών κατά την λειτουργία της επιχείρησής τους και / ή την υλοποίηση έργων συνδυάζοντας εξειδικευμένη γνώση σε λύσεις και τεχνολογίες με συγκεκριμένες μεθοδολογίες και πάνω απ΄ όλα με την εμπειρία που διαθέτει το δίκτυο στον κλάδο του process industry (αγορά πετρέλαιου και φυσικού αερίου, διυλιστήρια και πετροχημικά) και σε πολύπλοκα έργα.

Οι σύμβουλοι της ΖiconNet χρησιμοποιούν σειρά από καλές πρακτικές (best practices) και παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα χρειαστούν για να πετύχετε στόχους σε σύνθετα έργα από την σύλληψή τους μέχρι την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τους, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διαχείριση του κύκλου ζωής τους.

Τα οφέλη που προσφέρουν στον μελλοντικό πελάτη είναι:

  • Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η απομάκρυνση πιθανών καθυστερήσεων στην υλοποίηση και η εξασφάλιση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν.
  • Μείωση του Total Cost of Ownership (TCO)
  • Αύξηση του Total Value of Ownership (TVO)
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της εταιρείας σας.