Σεμιναριακή Εκπαίδευση

Αντιμετωπίζω το άγχος των εξετάσεων: Διαχείριση του χρόνου μου

Σεμιναριακή Εκπαίδευση Εφήβων

Οι δύο αυτές ενότητες διαπραγματεύονται δύο καίρια θέματα, που απασχολούν τους εφήβους. Οι πολλές υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουν οι σημερινοί μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στο Λύκειο, αποτελούν πηγή άγχους για τους περισσότερους.

Μέσα από τη σεμιναρική εκπαίδευση διδάσκουμε, στα παιδιά μεθόδους για την αντιμετώπιση του άγχους, τόσο σε καθημερινό επίπεδο, όσο και σε περιόδους εξετάσεων.

Η δεύτερη ενότητα της σεμιναριακής εκπαίδευσης εφήβων αφορά στη διαχείριση του χρόνου. Η φράση “δεν έχω χρόνο” ακούγεται όλο και πιο συχνά όχι μόνο από τους ενήλικες σήμερα, αλλά και από τους μαθητές.

Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι από τις πολύ σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο σημερινός νέος, αν θέλει να είναι δημιουργικός και παραγωγικός στη φάση της προσπάθειάς του για την επίτευξη των στόχων του.

Γονείς και παιδιά: τα όρια της σχέσης

Σεμιναριακή Εκπαίδευση Γονέων

Στο Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορεί να ενταχθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, η σεμιναριακή εκπαίδευση των γονέων σε θέματα σχέσεων μεταξύ γονέα – παιδιού. Η εκπαίδευση αυτή σκοπό έχει να συνειδητοποιήσουν και να προσδιορίσουν οι συμμετέχοντες το είδος της σχέσης που έχουν με τα παιδιά τους και παράλληλα να εντοπίσουν τα σημεία στη σχέση τους που δυσχεραίνουν την επαφή και την επικοινωνία μεταξύ τους.

Μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση προτείνονται συστηματικοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να είναι ταχύρυθμη ή μακροχρόνια, οπότε και παίρνει τη μορφή ομάδας αυτογνωσίας των γονέων.