Ανάπτυξη νέων ταλέντων

Εφαρμογή πιο επιστημονικών μεθόδων για την απόκτηση  ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων στις πωλήσεις

  • Δημιουργήστε στρατηγικές, αναπτύξτε ικανότητες, σχεδιάστε μοντέλα μάθησης και ανάλυσης για να πετύχετε  ευελιξία, ταχύτητα και ισχυρότερη ολοκλήρωση μέσα στην επιχείρηση.
  • Αναγνωρίστε το DNA των αντιπροσώπων πωλήσεων υψηλής απόδοσης και στη συνέχεια αναθεωρήστε με βάση αυτό, τις μεθόδους πρόσληψης, διατήρησης και κατάρτισης .
  • Μειώστε το χρόνο απόκτησης των απαιτούμενων ικανοτήτων των νέων αντιπροσώπων πωλήσεων με τη διεξαγωγή πιο στοχοθετημένων προσλήψεων και την αποτελεσματικότερη ένταξή τους.
  • Αυξήστε της παραγωγικότητα των αντιπροσώπων πωλήσεων μέσω αποτελεσματικότερων λύσεων καθοδήγησης (coaching), εκμάθησης και παροχής κινήτρων.
  • Αυξήστε το ποσοστό παραμονής των αντιπροσώπων πωλήσεων μέσω πιο στοχοθετημένων πρακτικών

Ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων πωλητών και προϊσταμένων πωλήσεων

Ο μετασχηματισμός της διαδικασίας πωλήσεων δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων σε όλο το φάσμα των ανθρώπων που εμπλέκονται στην διαδικασία της πώλησης. Ο καλύτερος τρόπος να μάθετε είναι ο συνδυασμός online μαθημάτων και μάθησης στην αίθουσα σε μικτές διαδρομές μάθησης. Η εκπαίδευση εκτός από την αίθουσα λαμβάνει χώρα στο χώρο εργασίας με προσωπικό coaching απόδοσης αλλά και με on work flow learning modules. H εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα ή στο χώρο εργασίας επικεντρώνεται στην εκπαίδευση πρακτικών που συναντώνται σε περιπτώσεις πωλήσεων.

Η ΡΡΡ  Learn σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένα modules μάθησης, e-learning, on the work flow learning, classroom training και coaching,  αξιολογεί τη γνώση και μετρά την πρόοδο. Εργαζόμαστε σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μοντέλου: Επεξήγηση> Επίδειξη>Μίμηση>Εφαρμογή για να ενισχύσουμε δεξιότητες και στάσεις. Άλλα εργαλεία που εντάσσει στις εκπαιδεύσεις της  είναι μελέτες περιπτώσεων, επιτραπέζια παιχνίδια, επιχειρηματικές προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων.