Συνεργαστείτε με την PPP στο πρόγραμμα Outplacement

 • H ΡΡΡ συντηρεί ένα δίκτυο επαφών που επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών και την συνεχή βελτίωση των εργαλείων και τεχνικών για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας
 • Η ομάδα των συμβούλων μας διαθέτει περισσότερο του 10 % του χρόνου της στην περαιτέρω εκπαίδευση και εκσυγχρονισμό των τεχνικών που εφαρμόζονται. Το ακαδημαϊκό εύρος, η επαγγελματική εμπειρία και το επίπεδο ευθύνης των συμβούλων της ΡΡΡ δίνουν την δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο να βρει τον κατάλληλο πρόσωπο με την κατάλληλη εξειδίκευση
 • Είμαστε στην διάθεση της ενδιαφερόμενης εταιρίας για να βοηθήσουμε στην συζήτηση του τερματισμού της συνεργασίας
 • Κάθε σύμβουλος χειρίζεται περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και δεσμεύεται να εργαστεί μαζί τους μέχρι να εδραιωθούν στην νέα θέση τους
 • Η μεθοδολογία μας είναι πλήρως τεκμηριωμένη και τυποποιημένη, έτσι ώστε να εγγυόμαστε στους υποψηφίους αποτελεσματικότητα και ασφάλεια καθόλη την διάρκεια του προγράμματος
 • Όταν αναλάβουμε ένα πρόγραμμα, ερευνούμε μαζί με την εταιρία την φυσική και ψυχολογική κατάσταση του υποψηφίου για να ξεκινήσει μία εκστρατεία αναζήτησης νέας εργασίας
 • Το στέλεχος ή ο εργαζόμενος δεν πρέπει να αφεθεί να αντιμετωπίσει το εργασιακό πρόβλημά του μόνος του. Σε κάθε άτομο θα πρέπει να προσφερθεί η κατάλληλη βοήθεια
 • Μέρος της προσπάθειας μας συνίσταται στο να βοηθήσει τους υποψηφίους να αναπτύξουν εξατομικευμένες λύσεις
 • Η ποιότητα της επικοινωνίας του κάθε συμβούλου της ΡΡΡ με τον εκάστοτε υποψήφιο αποτελεί συστατικό μέρος της μεθοδολογίας μας
 • Ο σύμβουλος της ΡΡΡ έχει κύριο καθήκον να πετύχει την επικέντρωση του υποψηφίου στην αναζήτηση νέας εργασίας
 • Παρέχουμε ένα πλήρες σύστημα υποστήριξης (γραφείο, τηλέφωνο, πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό, εφημερίδες, video, γραμματεία) έτσι ώστε ο υποψήφιος να μην νοιώσει ότι έχασε το συνηθισμένο χώρο εργασίας του