Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για Εργαζόμενους και Στελέχη Επιχειρήσεων

Πιστεύουμε ότι κάθε εταιρία, που θέλει να πετύχει υπεροχή, δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για τους ανθρώπους της, δίνει μεγάλη σημασία στην άντληση προσωπικής ικανοποίησης των στελεχών της από την εργασία τους και στην εξισορρόπιση της εργασιακής με την οικογενειακή ζωή τους.

Οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος στην οικογενειακή του ζωή δημιουργούν ένταση, που μεταφέρεται στον εργασιακό χώρο, προσωπικές συγκρούσεις με τους συναδέλφους του και πιθανότατα αυξημένο άγχος που συνοδεύτεται από νευρικότητα, κόπωση, αδυναμία συγκέντρωσης με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

Μία βασική πηγή των προβλημάτων αυτών είναι η σχέση γονέα-εργαζόμενου και εφήβου. Η πιο συχνή αιτία δοκιμασίας αυτής της σχέσης είναι η επιλογή επαγγέλματος και εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των εφήβων. H επιλογή επαγγέλματος είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που παίρνει το νέο άτομο στη διάρκεια της ζωής του.

Το επάγγελμα ή η καριέρα που θα ακολουθήσει, καθορίζει άμεσα την κοινωνική του υπόσταση, τον τρόπο ζωής του, τη θέση του μέσα στην κοινωνία, τον ελεύθερο χρόνο του, τις στάσεις και τις αξίες που θα υποστηρίξει, όπως επίσης και τη συναισθηματική του ολοκλήρωση.

Αυτήν την τόσο σημαντική ανάγκη της οικογένειας για επιλογή επαγγέλματος και εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των εφήβων (15 έως 18 ετών), έρχεται να καλύψει το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της PPP.