Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απασχολεί σχεδόν όλους τους νέους, που επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θα εκπαιδευτούν και θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο μέλλον. Ο έφηβος, παρά την έλλειψη εμπειριών και επαρκών γνώσεων, καλείται σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής του να λάβει ορισμένες σοβαρές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές θα επηρεάσουν σημαντικά τη μετέπειτα πορεία του. Ταυτόχρονα, η αναβολή της απόφασης ή η μη λήψη απόφασης εν γένει, καθώς και μία ακατάλληλη επιλογή, συνεπάγεται, αφενός μεν, απώλεια πολύτιμου χρόνου για την καριέρα του και αφετέρου μία πιθανή λάθος οικονομική επένδυση σπουδών από την πλευρά των γονέων.

Αυτήν την τόσο μεγάλη ανάγκη του εφήβου, αλλά και της οικογένειάς του γενικότερα, έρχεται να καλύψει το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΡΡΡ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 15 έως 18 ετών (Γ’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου) και ενήλικες 19 ετών και άνω.

Στο πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ακολουθείται μια συστηματική προσέγγιση που αναλύει την προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις ιδιαίτερες κλίσεις, τα επαγγελματικά κίνητρα και τα ενδιαφέροντα, ώστε τα άτομα από τη μία μεριά να κατακτούν ένα επίπεδο αυτογνωσίας και από την άλλη, να ανακαλύπτουν ή να δημιουργούν τους στόχους, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί, μέσα από μια επιστημονική διαδικασία αξιολόγησης, στη συνειδητοποίηση από τους συμμετέχοντες, της επαγγελματικής τους προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των ειδικών τους ικανοτήτων. Η συνειδητοποίηση αυτή και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σε συνδυασμό με μια σωστή και έγκυρη πληροφόρηση, αποτελούν τους σημαντικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης σε σχέση με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.