Τα οφέλη του Outplacement

 • Αποτελούν ένα ανθρώπινο εργαλείο για δύσκολες υποθέσεις διαχείρισης ανθώπινου δυναμικού
 • Αναπτερώνει το ηθικό μέσα στην εταιρεία
 • Δημιουργεί γόητρο στο περιβάλλον της εταιρείας
 • Διευκολύνει δύσκολες αποφάσεις
 • Επισπεύδει την αλλαγή

 • Ελαττώνει το ψυχικό κόστος του τερματισμού της συνεργασίας
 • Επικεντρώνει την προσοχή και την ενέργεια του υποψηφίου στην αναζήτηση εργασίας
 • Επανεγκαθιστά και ενισχύει την απαραίτητη εμπιστοσύνη του υποψηφίου προς τον εαυτό του αλλά και προς τους μελλοντικούς εργοδότες του.

 • Αποδοχή προσωπικών συναισθημάτων
 • Ανάκτηση αυτοπεποίθησης
 • Σχεδιασμός νέας στρατηγικής & στόχων
 • Ανάκτηση ζωτικών επαφών μέσα και έξω από την εταιρεία
 • Προγραμματισμός νέας σταδιοδρομίας με μεθοδευμένο τρόπο