Σχεδιασμός Καριέρας

Παρόλη τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν επαγγέλματα και θέσεις εργασίας, που οι εταιρίες δεν μπορούν να καλύψουν λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων.

Έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνουν ότι ένα στέλεχος θα αλλάξει κατά μέσο όρο 6-7 φορές αντικείμενο εργασίας, κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής.

Κάθε στέλεχος πρέπει να προετοιμαστεί για αλλαγές στην πορεία της καριέρας του, τόσο μέσα στην εταιρία που εργάζεται, όσο και έξω. Τα στελέχη θα πρέπει να αναβαθμίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες και να αναπτύσσουν νέες.

Τα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί σήμερα, απαιτούν ο καθένας μας, ανεξαρτήτου θέσης και ιεραρχίας, να αποδίδει στον υψηλότερο βαθμό των ικανοτήτων του.

Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται δυνατοί, γεμάτοι αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουν καθημερινά τα τρία κύματα της αλλαγής: το κύμα αλλαγής στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το κύμα αλλαγής που συμβαίνει μέσα στην επιχείρηση, και τέλος, το κύμα αλλαγής σε προσωπικό επίπεδο.

Η θεματική ενότητα της Προσωπικής Ανάπτυξης, που συνδέεται άμεσα με το Career Planning, είναι σχεδιασμένη για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να επανακτήσουν έλεγχο της ζωής τους σε ένα περιβάλλον αλλαγής.

Επίσης, η ΡΡΡ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στελέχη που βρίσκονται κοντά σε μια στροφή της επαγγελματικής τους διαδρομής.