E-learning services
Υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

«Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μία λύση, που είναι απλή, ξεκάθαρη και λάθος»
H.L. Mencken

Υπάρχουν πολλοί και καλοί λόγοι για να υλοποιήσετε προγράμματα e-learning. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν επίσης και πολλοί προμηθευτές που θέλουν να προωθήσουν εξοπλισμό, λογισμικό και σεμινάρια e-learning από μία θέση τεχνολογική παρά εκπαιδευτική, προσπερνώντας αβίαστα την σημασία που έχουν για την επιχείρησή σας οι περιορισμοί των λύσεων που προτείνουν.

Οι εκπαιδευτές και όσοι πέρνουν αποφάσεις θα πρέπει να κοιτάξουν πέρα από τις υπερβολές των προμηθευτών και να επικεντρωθούν στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής τους.

Εμείς μπορούμε να σας παρέχουμε μία σειρά υπηρεσιών ανεξάρτητη από προμηθευτές e-learning. Ανακαλύψτε μαζί μας ποια είναι η πιο κατάλληλη λύση για σας.

E-content

Εάν αποφασίσατε να ξεκινήσετε την περιπέτεια του e-learning και έχετε λύσει τεχνικά θέματα όπως τις συνδέσεις με το διαδίκτυο, το bandwidth, firewall, εγκαταστάσεις λογισμικού και ελέγχους, χρειάζεστε εκπαιδευτικό υλικό – περιεχόμενο που να μπορεί να τρέξει πάνω στις υποδομές που δημιουργήσατε.

Οι δυνατότητες του e-learning σε περιεχόμενο έχουν ξεπεράσει εδώ και πολύ καιρό τα μαθήματα πληροφορικής. Σήμερα, υπάρχει διαθέσιμο ή μπορεί να αναπτύξετε σχετικά εύκολα, περιεχόμενο για Soft Skills, για Hard Skills που αφορούν τις ειδικότητες του κλάδου σας καθώς και περιεχόμενο για την εκπαίδευση πελατών, προηθευτών και πωλητών σε προϊόντα και υπηρεσίες που η εταιρεία σας προωθεί.

Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία, τις μεθοδολογίες και την εμπειρία να αναπτύξουμε το δικό σας περιεχόμενο.

To περιεχόμενο που αναπτύσουμε είναι ανεξάρτητο προμηθευτών e-learning και μπορεί να ενσωματωθεί με κάθε τεχνολογική πλατφόρμα.

Επίσης, διαθέτουμε έτοιμο περιεχόμενο Soft Skills που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την δημιουργία δικών σας προγραμμάτων. Το υλικό αυτό διατίθεται τόσο σε ασύγχρονη μορφή όσο και σε σύγχρονη ζωντανή μορφή.

E-trainer

Νέες τεχνολογίες σημαίνει νέοι κανόνες. Η επιτυχία του e-learning πολλές φορές εξαρτάται από τον e-trainer  και πολύ λιγότερο από την ίδια την τεχνολογία ή το περιεχόμενο.

Ο e-trainer είναι το κύριο σημείο επαφής μεταξύ εκείνου που παρέχει την μάθηση και αυτών που θέλουν να μάθουν. Αυτός είναι που δημιουργεί την αίσθηση της ανθρώπινης επαφής που τόσο χρειάζεται η διαδικασία της μάθησης και ακόμα περισσότερο το e-learning. Αυτός θα γεμίσει τα κενά που αφήνει η τεχνολογία, τα κενά που αφήνει η έλλειψη αυτο-οργάνωσης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών, αυτός που θα δημιουργήσει παρακίνηση.

Ο εκπαιδευτής στην κλασική αίθουσα έχει να παίξει πολλούς ρόλους. Το περιβάλλον του e-learning προσθέτει ακόμα περισσότερους. Οι ρόλοι που απαιτεί το e-learning είναι περισσότερο δύσκολοι αλλά δίνουν ευελιξία και ποικιλία στον e-trainer. Στα νέα καθήκοντά του είναι να απαντά σε ερωτήσεις, να καθοδηγεί, να αναταράσσει καταστάσεις, να ενθαρρύνει, να ηγείται αλλά όχι να διδάσκει.

Κύριο καθήκον του είναι να μετατοπίσει την ευθύνη της μάθησης από αυτόν στον μαθητή και να λειτουργήσει περισσότερο σαν mentor, coach, σύμβουλος και επιλυτής προβλημάτων.

Στο σύστημα μάθησης «Η τέχνη και η τεχνική του e-trainer» θα δείτε τους πολλαπλούς ρόλους που πρέπει να ικανοποίησει και τις δεξιότητες που θα χρειαστει ναεπιδείξει για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το online μάθημα.

Consulting

Εμείς στην PPΡ πιστεύουμε ότι η επιτυχία οποιοδήποτε έργου e-learning δεν κρίνεται τόσο από τις δυνατότητες της τεχνολογίας ή της διαθέσιμης υποδομής όσο από τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής στρατηγικής του οργανισμού και την ευθυγράμμισή της με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Αυτό συμβαίνει γιατί το e-learning δεν παρά μία άλλη μορφή εκπαίδευσης ή καλύτερα διάχυσης της γνώσης του οργανισμού και επομένως θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές μάθησης, όπως κλασική, on the job,  βιωματική,  CBT, WBT κλπ. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τα δυνατά σημεία κάθε μορφής και να ελαχιστοποιεί τα αδύνατα.

Επομένως οι δυνατότητες αξιοποίησης του e-learning δεν περιορίζονται τόσο από τις δυνατότητες της τεχνολογίας όσο από τον κακό σχεδιασμό. Καλός σχεδιασμός δεν είναι, βέβαια, άλλος από τον σχεδιασμό που ικανοποιεί τους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησης και όχι τις δυνατότητες ή περιορισμούς της τεχνολογίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας

  • Learning Strategy Planning. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής στρατηγικής
  • Soft Skills Content Provider. Παρέχουμε περιεχόμενο soft skills προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα
  • Independent Content Developer. Αναπτύσσουμε περιεχόμενο για εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη – Προϊοντική & Εμπορική εκπαίδευση
  • Project Management. Διαχείριση έργων e-learning. Παράδοση turn key solutions
  • Αξιολόγηση Τεχνολογικών Λύσεων
  • Αξιολόγηση προμηθευτών-benchmarking.