Ατομική συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική διαδικασία εφήβων και νέων περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων και τεστ από τους συμμετέχοντες μέσω των οποίων διερευνώνται η προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, τα εργασιακά κίνητρα (υποκίνηση) και γενικές και επί μέρους ικανότητες.

Κατόπιν γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσω Η/Υ. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αυτών αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο σύμβουλος.

Κατά τη διαδικασία της ατομικής συνεδρίας γίνεται ανάλυση, ερμηνεία και συνδυασμός των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και κατόπιν συζήτησης με τον ενδιαφερόμενο,προτείνονται οι επαγγελματικοί και εκπαιδευτικοί τομείς που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του ατόμου, θέλει το ίδιο το άτομο αλλά και μπορεί να επιτύχει σε αυτούς. Παρέχεται, επίσης, πλήρης εκπαιδευτική πληροφόρηση σχετικά με θέματα εξετάσεων, σχολών, επαγγελμάτων κ.λ.π.

Η ατομική συμβουλευτική των γονέων θεωρείται απαραίτητο μέρος του Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού των εφήβων. Κατά τη διαδικασία της ατομικής συνεδρίας με τους γονείς, ο σύμβουλος παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συνεδρία με τον έφηβο ενώ, παράλληλα, γίνεται ευαισθητοποίηση και ενημερώση του γονέα σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα στην περίπτωση του δικού του παιδιού.

Παρέχονται επίσης, συμβουλές σε πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζει ο γονέας με το παιδί, αλλά και, αν υπάρχει ανάγκη, γίνεται συμβουλευτική στήριξη του γονέα στη σχέση του με το παιδί