Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Είναι γεγονός ότι μικρές και μεσαίες εταιρείες, όπως εταιρείες στο χώρο της λιανικής δεν έχουν την πολυτέλεια να οργανώσουν ένα τμήμα ανθρώπινων πόρων που να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην προσπάθεια της επιχείρησης να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους.

Αυτό όμως, που φαίνεται ως πολυτέλεια είναι αναγκαιότητα για την μακροχρόνια επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οποιαδήποτε και αν είναι η επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας θα πρέπει να διαμορφώσει μια κατάλληλη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό.

Η αναγκαιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα έκδηλη σε επιχειρήσεις με μικρό διοικητικό πυρήνα που ελέγχει μεγάλo δίκτυo καταστημάτων πωλήσεων λιανικής όπως για παράδειγμα στην εστίαση, στα αυτοκίνητα κλπ. Εκεί ο ανθρώπινος παράγοντας έχει σημαντική συνεισφορά στο branding και στη διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη.

Η PPP Learn σας βοηθά να διαμορφώσετε και να υλοποιήσετε μια στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού. Μια τέτοια στρατηγική περιέχει και υλοποιεί μια ή περισσότερες από τις παρακάτω συγκεκριμένες βέλτιστες πρακτικές, όπως:

  • Προσέλκυση μεγάλων ομάδων υποψηφίων που επιτρέπει  στην επιχείρηση να είναι πιο επιλεκτική.
  • Χρήση έγκυρων δοκιμασιών επιλογής για αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων.
  • Εκτέλεση αξιολογήσεων απόδοσης σε τακτά διαστήματα ώστε να ξεχωρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα απόδοσης των εργαζομένων.
  • Παροχή τακτικής τυπικής και άτυπης ανατροφοδότησης.
  • Παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης για να αναβαθμίσετε ή να διατηρήσετε υψηλά επίπεδα ικανοτήτων
  • Παροχή ανταγωνιστικών πακέτων αμοιβών.
  • Σύνδεση υλικών κινήτρων (αυξήσεις, μπόνους, κλπ.) με υψηλά επίπεδα απόδοσης
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση της εταιρείας, των ανταγωνιστών και τη βιομηχανία.
  • Διαδικασίες για την συμμετοχή των εργαζομένων σε αποφάσεις.

Αυτή η λίστα αποτελεί εργαλείο ανάλυσης και επεξεργασίας που απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και διορατικότητα για το μέλλον.

Η PPP Learn αναπτύσσει εσωτερικά αυτές τις υπηρεσίες, σας εκπαιδεύει και σας υποστηρίζει για να τις υλοποιείτε ή τις τρέχει για εσάς.

Οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή σας θα μας έχετε στο πλευρό σας.

Η PPP Learn υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, να εντοπίσουν τους πιο πρακτικούς τρόπους για να υλοποιηθεί η στρατηγική τους και να διασφαλίσουν ότι οι πρωτοβουλίες τους για το ανθρώπινο κεφάλαιο θα αποφέρουν την προσδοκώμενη επιχειρηματική αξία.