Γνωρίστε μας

We challenge people to think, to feel, to act.

Το Όνομά μας

Στην είσοδο του εικοστού πρώτου αιώνα οι εταιρίες αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον απρόβλεπτο, που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι μέθοδοι που απέδιδαν στο παρελθόν δεν εξασφαλίζουν πλέον την επιτυχία στο μέλλον. Οι οργανισμοί θα αναγκαστούν να αποβάλουν τις γνώριμες στρατηγικές τους και να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις σε όλα τα επίπεδα, εάν επιθυμούν να προοδεύσουν.

Υπήρχε κάποια εποχή, όπου τα προϊόντα και η τεχνολογία αποτελούσαν τα πιο σημαντικά όπλα μιας εταιρίας. Σήμερα δεν είναι αρκετά. Το κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι πλέον οι άνθρωποι. Είναι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, που γνωρίζουν όχι μόνο πώς να χειρίζονται και να λύνουν τα προβλήματα μόνοι τους, αλλά και είναι ευαισθητοποιημένοι σε μηνύματα, έτσι, ώστε να προσαρμόζονται και να εκμεταλλεύονται τις ακατάπαυστες αλλαγές.

Η Φιλοσοφία μας

Η PPP βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτήσουν το είδος της γόνιμης σκέψης που προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές, που είναι δημιουργική ακόμη και σε εποχές αβεβαιότητας. Η σκέψη αυτή θα αποτελέσει πρόκληση για τον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας επειδή θα πυροδοτήσει αλλαγές απαραίτητες για την επιτυχία.

Στην αναζήτησή μας για αυτή την αλλαγή, η ερώτηση που μας καθοδηγεί είναι "γιατί γίνεται έτσι..;", που είναι και η βασική αντίληψη του σκοπού. Η πρώτη ύλη μας αποτελείται από αρχές, αντιλήψεις, μοντέλα, έρευνα, επαγγελματική εμπειρία. Τα εργαλεία μας, για να δουλέψουμε αυτό το υλικό είναι η συμμετοχή, η ανακάλυψη, οι ιδέες, τα πάθη, οι πεποιθήσεις, οι ικανότητες και το δυναμικό των πελατών μας.

Διεξάγουμε δομημένες συνεντεύξεις ή ομαδικές συναντήσεις, αξιολογήσεις, παρατηρήσεις και μετρήσεις της απόδοσης on-the-job, ανάλυση δεδομένων, σύνθεση των παρατηρήσεων και των ευρημάτων από τις παραπάνω έρευνες. Επιπλέον, υποβάλλουμε προτάσεις των απαραίτητων ενεργειών, οι οποίες θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα και θα συνδέονται με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης του πελάτη.

Το αποτέλεσμα είναι απαράμιλλη αποτελεσματικότητα