Blended & hybrid Learning
Προγράμματα μεικτής και υβριδικής μάθησης

Στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού ολοκληρωμένου προγράμματος θα αξιοποιήσουμε συστήματα συμπεριφοράς και πλαίσια αναφοράς ιδεών που έχουν αποδειχθεί ότι παράγουν αποτελέσματα, όχι μόνο στη διεθνή αλλά και στην Ελληνική αγορά.

H ιδέα του μοντέλου Blended ή του Hybrid Learning έχει αφετηρία την αρχή ότι η μάθηση δεν είναι ένα γεγονός που συμβαίνει άπαξ, αλλά είναι μία συνεχής διαδικασία. Το Blended και το Hybrid Learning  έχει σαν βασικό στόχο της, τη διαθεσιμότητα ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης στο μεγάλο αριθμό των εκπαιδευόμενων. 

Είναι το ίδιο;

Η έκταση των μεθόδων εκπαίδευσης

Αν και από πολλούς οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Το Blended Learning προσπαθεί να εμπλουτίσει την παροδοσιακή F2F (face to face) εκπαίδευση με δραστηριότητες που γίνονται μέσα από ψηφιακά μέσα (σύγχρονα και ασύγχρονα) το Hybrid Learning προσπαθεί να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό έως και 100% τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονται F2F με online δραστηριότητες (σύγχρονες και ασύγχρονες). 

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα τόσο της παραδοσιακής εκπαίδευσης, όσο και της εκπαίδευσης από απόσταση και ελαχιστοποιώντας τα μειονεκτήματα και των δύο παρουσιάζεται σαν το μοντέλο που πρόκειται να υιοθετηθεί για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Στην πραγματικότητα, πολλοί εκπαιδευτές υποστηρίζουν ότι η επικεντρωμένη προετοιμασία που απαιτείται για την εκπαίδευση με βάση αυτό το μοντέλο,  βελτιώνει τη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Οι λόγοι που κάνουν τόσο ελκυστικό  το νέο μοντέλο εκπαίδευσης, μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω:

 •  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
 • Προσέγγιση ενός πολύ μεγαλύτερου ακροατηρίου εκπαιδευόμενων.
 • Βελτιστοποίηση του κόστους και χρόνου ανάπτυξης περιεχομένου
 • Βελτιστοποίηση της επίτευξης επιχειρηματικών στόχων

Πολλαπλές μέθοδοι μαθησιακής διαδικασίες

Πολλαπλές μέθοδοι μαθησιακής διαδικασίες

Μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική λύση Blended ή Hybrid Learning, περιγράφεται ως ενα εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου περισσότερες από μια μέθοδοι μαθησιακής διαδικασίας χρησιμοποιούνται  με στόχο την βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του κόστους παραγωγής και διεξαγωγής του προγράμματος. Στο πιο απλό επίπεδο ένα τέτοιο πρόγραμμα, συνδέει παραδοσιακή εκπαίδευση στην αίθουσα, με το e-learning  σε μία διαδοχή αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων μάθησης.

Στο σχεδιασμό ενός προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι διάχυσης του περιεχομένου:

 • Κλασική εκπαίδευση στην αίθουσα
 • Βιωματική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση δια κλασικής αλληλογραφίας (κείμενα σε χαρτί)
 • Σύγχρονη εκπαίδευση μέσω Internet (Live Internet )
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω Ιinternet (Web based training)
 • CD-ROM

Κατά τον σχεδιασμό του περιεχομένου θα πρέπει να αποφασιστεί το είδος του μέσου μέσα από το οποίο θα φθάσει στον μαθητή. Σε μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική λύση Blended ή Hybrid Learning, έχουμε μία μεγάλη ποικιλία μέσων.

Ελάχιστα κριτήρια επιλογής

Ελάχιστα κριτήρια επιλογής

Για την εφαρμογή του περισσότερο κατάλληλου μίγματος πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τον σχεδιασμό τουλάχιστον τα παρακάτω κριτήρια:

 • Λειτουργικό κόστος, κόστος παραγωγής και επικοινωνίας για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Χρόνος ο οποίος αναλύεται στις ακόλουθες παραμέτρους:
  • Χρόνος παραγωγής περιεχομένου
  • Χρόνος που πρέπει να επιτευχθεί το αναμενόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα
  • Χρόνος στον οποίο πρέπει να έχει υλοποιηθεί η εκπαίδευση
 • Το είδος του περιεχομένου. Τι θα περιέχει η εκπαίδευση, για ποιό λόγο γίνεται η εκπαίδευση που αναλύεται στις ακόλουθες παραμέτρους:
  • Εγκυκλοπαιδική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
  • Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για εργασιακές ανάγκες
  • Για διάχυση γνώσεων (εκπαίδευση εκπαιδευτών, πολλαπλασιαστών κλπ.)
 • Ομάδα στόχος όπου πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα:
  • Χώρος προέλευσης εκπαιδευομένων σε σχέση με την γεωγραφική τοποθεσία από την οποία παρέχεται η εκπαίδευση
  • Ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων
  • Αριθμός εκπαιδευομένων
  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Γνωστικό επίπεδο
  • Επιπλέον όταν αναφερόμαστε σε εργαζόμενους πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η διαθεσιμότητα των εργαζομένων
 • Η διαθεσιμότητα τεχνολογιών απαραιτήτων για εκπαιδευτικές λύσεις e-learning
  • Χώροι
  • Υπολογιστές (ποσότητα & ποιότητα)
  • Σύνδεση Internet / Intranet (απαιτήσεις bandwidth)
  • Τεχνολογική πλατφόρμα e-learning (σύγχρονο, ασύγχρονο, LMS)

Η μελέτη τουλάχιστον των παραπάνω κριτηρίων και των παραμέτρων είναι αυτή η οποία καθορίζει την ποικιλία, την αναλογία, την ποσότητα και την εναλλαγή των πηγών που εκμεταλλεύεται το Μοντέλο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης Blended ή hybrid Learning έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.