Κρίση είναι το σημείο καμπής, εκεί όπου αυτό που μέχρι σήμερα ήταν ο φορέας της επιβίωσης, της ανάπτυξης και της επιτυχίας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο του και υπάρχει αναζήτηση του νέου που θα το αντικαταστήσει. Για να επιβιώσει η επιχείρηση στην μέση της δίνης και του χάους που δημιουργείται απαιτούνται τα στελέχη όλων των επιπέδων να είναι προικισμένα με ηγετικές ικανότητες για να καθοδηγήσουν, να ενδυναμώσουν και να ενθαρρύνουν σε ένα περιβάλλον που οι κανόνες αλλάζουν γρήγορα ή δεν υπάρχουν καθόλου.

Σε συνθήκες κρίσης από την πάλη μεταξύ του παλιού και του νέου εξαρτάται η επιβίωση.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο πραγματικός, ο αληθινός ρόλος του ηγέτη που θα υπάρξει ο καταλύτης, ο οδηγός και ο φύλακας προστάτης του νέου ενώ ταυτόχρονα θα διαχειριστεί το παλιό. Στην θέση αυτή κάθε στέλεχος έχει να αντιμετωπίσει σειρά από διλήμματα και παραδοξολογικές καταστάσεις και να ισορροπίσει σε ένα λεπτό σχοινί. Η ηγεσία θα πρέπει να γίνει τρόπος σκέψης, αίσθησης και δράσης που τα στελέχη θα υιοθετήσουν για να διατηρήσουν την ποιότητα και την ακεραιότητα της επιχείρησης. To πρόγραμμα βασίζεται σε μία σημαντική έρευνα που έγινε από τους Kouzes & Posner και δημοσιεύτηκε το 2002 με τον τίτλο “The Leadership Challenge”.

Οι ερευνητές μετά από χιλιάδες συνεντεύξεις και μελέτες περιπτώσεων ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα ζωής στην διάρκεια δύο δεκαετιών έρευνας κατέληξαν και περιγράφουν 5 πρακτικές ουσιαστικές για την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας :

  1. Model The way
  2. Share a common vision
  3. Challenge the process
  4. Enable others to act
  5. Encoyrage the heart

Το πρόγραμμα εξερευνά και αναπτύσσει αυτές τις πρακτικές σε μελλοντικούς και έμπειρους managers  με την αφηγηματική δύναμη του κινηματογράφου και την βιωματική μάθηση