Υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
e-learning

Σε μια εποχή που οι εταιρείες θέτουν ως μείζον θέμα την οικονομία σε χρόνο και χρήμα, η εταιρεία PPP Learn παρουσιάζει μια σειρά από λύσεις ολοκληρωμένες που μπορούν να προσφέρουν μείωση του κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών εκπαίδευσης και επιχειρηματικής συνεργασίας, τόσο ενδοεταιρικά όσο και σε επίπεδο πελατών και συνεργατών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους έτσι ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για ταχύρρυθμη απόκτηση δεξιοτήτων, άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού άμεση και εξατομικευμένη μάθηση και πρακτική εξάσκηση και άμεσες δυνατότητες επιχειρησιακής συνεργασίας ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου.

Γιατί πρέπει να επενδύσω στην ηλεκτρονική μάθηση;

Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο γεύονται τα οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης – εξοικονόμηση κόστους, ευελιξία και αυξημένη παραγωγικότητα. Μερικές από τις αιτίες και τους λόγους που δημιουργούν τα οφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνουν:

 • Δεν χρειάζεται να ταξιδεύσουν (μαθητής ή εκπαιδευτής)
  • Εναλλακτική μέθοδος εκπαίδευσης για προσωπικό  μακριά από τις αίθουσες.
  • Οι εκπαιδευτές δεν περιορίζονται από γεωγραφικά όρια.
  • Περισσότεροι μαθητές μπορούν να δουν την παρουσίαση ταυτόχρονα.
 • Επιτυγχάνονται μικρότεροι κύκλοι ανάπτυξης προϊόντος/υπηρεσιών/έργων
  • Ταχύτερη παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στα κατάλληλα μέλη του προσωπικού.
  • Υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης των προγραμμάτων από ό,τι διαπιστώνεται στην αυτοδιδασκαλία.
  • Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος προσφοράς διεισδυτικών δεδομένων.
  • Ευελιξία για τροποποίηση ή αλλαγή περιεχομένου και για να είναι προσβάσιμο κατά παραγγελία.
 • Εξοικονόμηση κόστους για την Εταιρεία
  • Μείωση εσωτερικών εξόδων εκπαίδευσης.
  • Μειωμένος χρόνος εκτός εργασίας για τους συμμετέχοντες.
  • Οι μαθητές διατηρούν τη γνώση καλύτερα.
  • Λογισμικό Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMS) – ενσωματωμένο στο εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης στην επιχείρηση – παρέχει ένα εργαλείο για βέλτιστη επικοινωνία και συλλογή δεδομένων.
  • Δραματικά μειωμένο κόστος ταξιδίων.
  • Το μοντέλο τιμολόγησης κατ’ αποκοπή παρέχει στους οργανισμούς απεριόριστη πρόσβαση σε εκπαίδευση για ένα ολόκληρο έτος.