Οικολογική Ευαισθητοποίηση – Fresk Workshop

Η κατανόηση της κλιματικής αλλαγής μας δίνει τη δυνατότητα να δράσουμε!

Αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση, πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουν τα βασικά της κλιματικής επιστήμης. Αυτή η γνώση θα μας επιτρέψει να αγκαλιάσουμε τις δομικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε και να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε αποτελεσματικές ενέργειες.

Η Climate Fresk είναι μια διεθνής ΜΚΟ με αποστολή να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Τα εργαστήριά της είναι ένας διασκεδαστικός και συνεργατικός τρόπος για να μάθετε την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής. Βασισμένο στις εκθέσεις της IPCC (Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ), είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας για επιχειρήσεις και οργανώσεις που θέλουν να κατανοήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ένα επιστημονικό και συμμετοχικό εργαστήριο που σχεδιάστηκε για να ευαισθητοποιήσει με ένα διασκεδαστικό τρόπο σχετικά με την κλιματική κρίση. Οι 42 κάρτες του παιχνιδιού περιέχουν πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα από τους επιστήμονες του ΟΗΕ για το κλίμα (IPCC).

  • Ενθαρρύνει τη συνεργασία, το team-building και την συλλογική νοημοσύνη.
  • Δημιουργεί μια βάση για εμπιστοσύνη, ανταλλαγή γνώσεων και μάθηση.
  • Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναλάβουν δράση ως ομάδα μιας επιχείρησης.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Μωσαϊκού του Κλίματος μπορεί να γίνει σε έναν απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων σε ομάδες των 8 ατόμων με την παρουσία ενός εκπαιδευμένου διευκολυντή για κάθε 16 συμμετέχοντες και να ολοκληρωθεί σε 3 ώρες.