Για πολλούς ανθρώπους, τo να παρουσιάζουν ένα θέµα σε µια οµάδα ανθρώπων, είναι µια ασυνήθιστη δραστηριότητα, που άλλους τους κάνει επιθετικούς και σε άλλους προκαλεί τρόµο. Αν και οι συνθήκες φαίνονται ιδιαίτερες, πρακτικά, οι δεξιότητες που χρησιµοποιούµε δεν είναι άλλες, από αυτές της καθηµερινής ζωής µας.

Η ΡΡΡ για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί το µοντέλο του φάσµατος των παραγόντων της επικοινωνίας. To φάσµα δείχνει τους παράγοντες που θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του οµιλητή σε οποιαδήποτε µορφή επικοινωνίας (οµιλία, συζήτηση, παρουσίαση) ή περιεχοµένου (εµψυχωτική ή επιστηµονική).