Ακαδημία αυθεντικής ηγεσίας

Ο απρόβλεπτος ρυθμός των αλλαγών στον κόσμο μας απαιτεί προσαρμοστικότητα ευκινησία και ευελιξία στον τρόπο άσκησης ηγεσίας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο δράσης.

Kεντρική συνιστώσα της αυθεντικής ηγεσίας είναι το να είσαι ο εαυτός σου, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε αυθεντικός ηγέτης είναι διαφορετικός. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί δείκτες κοινοί σε όσους χαρακτηρίζονται αυθεντικοί ηγέτες.

Οι αυθεντικοί ηγέτες:

  • Επιδεικνύουν συμπεριφορές που επιτρέπουν να τους εμπιστεύεστε πάντα και συνεχώς.
  • Αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν έχουν κάνει λάθος και μοιράζονται την ευθύνη για τυχόν λάθη των άλλων
  • Δείχνουν το απαραίτητο θάρρος για να προωθήσουν περαιτέρω τα ηγετικά χαρακτηριστικά, να αμφισβητήσουν την υπάρχουσα κατάσταση ή να υπερασπιστούν τους ανθρώπους ή τις πράξεις τους.

Υπάρχει ένα αντιληπτό επίπεδο προσδοκίας γύρω από το τι πρέπει να κάνει ένας σπουδαίος ηγέτης και το πώς αυτός πρέπει ή θα έπρεπε να συμπεριφέρεται. Αυτά τα αναμενόμενα πρότυπα μπορούν να δημιουργήσουν μύθους για ηγέτες που εμπνέουν, που παρουσιάζουν χαλύβδινη αυτοπεποίθηση, που είναι ακλόνητοι στις αποφάσεις τους, που δείχνουν αδιάσειστη πίστη και που δεν δείχνουν σημεία προσωπικής αδυναμίας. Στην αυθεντική ηγεσία, οι ηγέτες ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα:

  • Δεσμεύονται στη δική τους συνεχή μάθηση με στόχο να κατανοήσουν τους εαυτούς τους ως άτομα και το πώς αυτοί και οι άλλοι βλέπουν τον κόσμο.
  • Έχουν την ικανότητα να βάζουν το εγώ τους στην άκρη και  να ενδυναμώνουν πραγματικά και να αναπτύσσουν τους άλλους.
  • Επηρεάζουν και εμπνέουν τους άλλους αποκαλύπτοντας πτυχές του εαυτού τους.
  • Πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα και τα διατηρούν για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Τα προγράμματα της ακαδημίας Authentic Leadership πλαισιώνονται από σειρά άλλων προγραμμάτων από την ακαδημία management ή άλλων ακαδημιών της PPP.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διοίκησης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων διοικητικών δεξιοτήτων σε όλο το φάσμα, από την διαχείριση ανθρώπων στη διαχείριση του φόρτου εργασίας.

Τα προγράμματα αυτά παρέχουν σειρά υποστηρικτικών μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση μίας αποτελεσματικής διοικητικής κουλτούρας που βρίσκει πλήρη εφαρμογή στην καθημερινή εργασία.