Το Active Reviewing είναι κάθε δυναμική διαδικασία, η οποία μας  βοηθά να κάνουμε  χρήση των προσωπικών μας εμπειριών και βιωμάτων για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.

Η αξία που κερδίζει κανείς από τις εμπειρίες εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς στοχάζεται γι’ αυτές. Το active  reviewing είναι μια ευκαιρία για να προσθέσουμε αξία και νόημα στις εμπειρίες ασχέτως πόσο «μικρές» ή «μεγάλες» είναι.

Χωρίς το Active Reviewing  ομάδες και άτομα μπορούν να «κολλήσουν» σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Το Active Reviewing παρέχει μία γκάμα στρατηγικών, για να κινηθούμε  πέρα από αυτό το στάδιο και για να επανεκκινήσουμε τους κύκλους της μάθησης και της ανάπτυξης. Κοιτώντας μια εμπειρία από την προοπτική των άλλων και επανεξετάζοντάς την από μια ποικιλία παράθυρων, που κοιτούν από διαφορετική γωνία, μπορούμε να δραπετεύσουμε από τα αδιέξοδα και να μάθουμε κοιτώντας τη μεγαλύτερη εικόνα.

Όσο περισσότερο εμπλεκόμαστε σε μια εμπειρία, τόσο πιο δύσκολο είναι να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει.

Το Active Reviewing μπορεί να ενθαρρύνει την παρατήρηση, την αντίληψη και γενικά την συνειδητότητα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την δράση.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα 5 ανεξάρτητα δορυφορικά εργαστήρια της 3ης φάσης του Trainer’s Academy.