Συζητήσεις απόδοσης

Self-paced e-learning / Πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: 45 – 60 λεπτά
Θέλετε να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας ως ηγέτης; Επικεντρωθείτε σε αυτές τις τέσσερις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσετε για να γίνετε αποτελεσματικοί ηγέτες:

  • Διαχείριση της απόδοσης
  • Ανατροφοδότηση
  • Διεξαγωγή δύσκολων συνομιλιών
  • Coaching απόδοσης

Με την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος, θα μάθετε συγκεκριμένα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε τις προαναφερθέντες δεξιότητες και να γίνετε ακόμη πιο αποτελεσματικός ηγέτης. Θα μάθετε να αναλύετε την απόδοση ενός υπαλλήλου και να καθορίζετε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης αυτής της απόδοσης.

Θα διερευνήσετε τη σημασία της ανατροφοδότησης και θα εξετάσετε ένα απλό μοντέλο για την διεξαγωγή δύσκολων συζητήσεων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φέρει μια απαράδεκτη απόδοση ή συμπεριφορά σε αποδεκτή απόδοση ή συμπεριφορά. Επιπλέον, θα εισαχθείτε σε ένα απλό και αποτελεσματικό μοντέλο coaching απόδοσης που θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε τους καλούς ερμηνευτές σε σπουδαίους, αφοσιωμένους εκτελεστές.