Δύσκολες συζητήσεις

Self-paced e-learning / Πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: 45 – 60 λεπτά
Γιατί τόσοι πολλοί διευθυντές αποφεύγουν τις δύσκολες συνομιλίες με τους υπαλλήλους τους; Πιθανώς επειδή δεν τους δόθηκε ποτέ ένα εργαλείο που διευκόλυνε τις δύσκολες συνομιλίες.

Σε αυτό το e-learning, θα μελετήσετε το Μοντέλο Δύσκολης Συζήτησης ΑΛΣΥΠ της PPP Learn και θα δείτε πώς το μοντέλο διασφαλίζει επιτυχημένα αποτελέσματα όταν ασχολείστε με υπαλλήλους που παρουσιάζουν απαράδεκτη συμπεριφορά ή απόδοση.

Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε το Μοντέλο Δύσκολης Συζήτησης της PPPLearn με ανοικτά πολυεπίπεδα σενάρια που ξετυλίγονται με βάση τις απαντήσεις που επιλέγετε.

Μπορείτε να ανακαλύψετε ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα όταν ακολουθείτε το μοντέλο ΑΛΣΥΠ της PPPLearn – ΚΑΙ όταν δεν το κάνετε. Με αυτό τον τρόπο δεν θα μάθετε μόνο τον τρόπο χρήσης, αλλά και την χρησιμότητά του μοντέλου στην προετοιμασία και στην διεξαγωγή μιας δύσκολης συζήτησης.

Επίσης, χρησιμοποιώντας τα σενάρια πρακτικής θα χτίσετε την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή σας σε αυτό το είδος συζητήσεων.