Παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης (Feedback)

Self-paced e-learning  / Πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: 45 – 60 λεπτά
Είναι τα σχόλια που παρέχετε ισχυρά και αποτελεσματικά; Λαμβάνεται ανατροφοδότηση ανοιχτά; Θεωρείται την ανατροφοδότητη ως ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της απόδοσης; Βλέπετε τα αποτελέσματα που ελπίζατε;

Η χρήση του μοντέλου 3ΣΕ για την παροχή ανατροφοδότησης ενθαρρύνει τους υπαλλήλους και τους δίνει την ευκαιρία να αλλάξουν.

Σε αυτό το e-learning, θα εξετάσετε το μοντέλο ανατροφοδότησης 3ΣΕ, της PPPLearn. Στη συνέχεια, θα εφαρμόσετε το μοντέλο 3ΣΕ σε συγκεκριμένα σενάρια που θα σας παρέχουν σχόλια σχετικά με την ικανότητά σας στην παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης.