Παρακίνηση για απόδοση 

Self-paced e-learning / Πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: 45 – 60 λεπτά
Κάνετε ό, τι μπορείτε για να παρακινήσετε τους υπαλλήλους σας;

Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ κινήτρων αναγνώρισης και υψηλής απόδοσης.

Αυτή η ηλεκτρονική μάθηση θα εισαγάγει μερικές νέες προσεγγίσεις για να παρακινήσετε τους ανθρώπους σας. 

Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την αναγνώριση για να πυροδοτήσετε την εσωτερική ενέργεια των υπαλλήλων σας.

Θα μάθετε τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να παρακινήσετε ΟΛΟΥΣ τους υπαλλήλους με βάση υλικές αλλά και άυλες συνεισφορές που θα κάνετε, σχετικές με την ανάπτυξή τους, την προσπάθειά τους, ακόμη και τις κρυμμένες δυνατότητές τους.

Και θα βοηθηθείτε, να οικοδομήσετε μια κουλτούρα αναγνώρισης όπου η εμπιστοσύνη και η ανάπτυξη ευδοκιμούν.