Αποτελεσματική ανάθεση

Self-paced e-learning / Πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: 45 – 60 λεπτά
Μην αναθέτετε απλά, αλλά να αναθέτετε με σκοπό να αναπτύξτε τους ανθρώπους σας. Πάρα πολλοί ηγέτες θεωρούν την ανάθεση ως έναν τρόπο για να μειώσουν τον δικό τους φόρτο εργασίας και αυτό είναι όλο. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την ανάθεση για να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση των υπαλλήλων τους.

Σε αυτό το e-learning, θα ανακαλύψετε πώς να χρησιμοποιήσετε την ανάθεση για να αναπτύξετε τους ανθρώπους σας χρησιμοποιώντας το Μοντέλο των 5 Επίπεδων Ανάθεσης της PPPLearn.

Τα οφέλη της ανάθεσης που θα διαπιστώσετε θα σας παρακινήσουν να εφαρμόσετε αυτό το μοντέλο στην ομάδα σας άμεσα από σήμερα.