Προγράμματα εμπλοκής, συμμετοχής και δέσμευσης για δράση σε θέματα βιώσιμότητας