Το Trainer’s Academy είναι το μόνο πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κλάδο της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών και προϊόντων επαγγελματικής ανάπτυξης, που αναπτύσσει τις απαραίτητες ικανότητες, μέσα από ένα σύστημα που ακολουθεί το στέλεχος εκπαίδευσης σε όλη την επαγγελματική καριέρα του.

Έχουμε προσδιορίσει τρεις φάσεις, τρία επίπεδα εξέλιξης του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτή, που καθένα χαρακτηρίζεται από ικανότητες με αυξανόμενο επίπεδο πολυπλοκότητας.

Η PPP συμβάλλει στο να γίνει η εκπαίδευση ένα εργαλείο ανταγωνιστικότητας, της εταιρείας και πάει πέρα από την περιστασιακή διεξαγωγή ενός σεμιναρίου, δηλαδή, σε ολοκληρωμένες διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.