Είστε έτοιμοι να οδηγήσετε την επιχείρησή σας σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας;

Επικεντρωμένοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται μέσα από δίκτυα καταστημάτων, είτε ιδιόκτητα είτε με την μέθοδο του franchise, έχουμε αναπτύξει μια καινοτόμο, πρακτική και αποτελεσματική προσέγγιση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των καταστημάτων του δικτύου που οδηγεί άμεσα στην επίτευξη των στόχων.

Εάν αναζητάτε βασικές ή προχωρημένες τεχνικές πωλήσεων, στρατηγικές εξυπηρέτησης, δημιουργία κουλτούρας ποιότητας, εργαλεία management, πρακτικές διαπραγμάτευσης, ευελιξία και προσαρμογή, εξειδικευμένες λύσεις, τότε το σύστημα εκπαίδευσης Retail Academy έρχεται να σας καλύψει πλήρως.

To Retail Academy είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης στις πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση, στην οργάνωση και τη διαχείριση των επιχειρηματικών μονάδων του καταστήματος. To Retail Academy προσεγγίζει τον τομέα αναγκών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε δύο επίπεδα.

Το επίπεδο Retail Sales Academy προσεγγίζει τις ανάγκες των ανθρώπων που είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση του πελάτη και το επίπεδο Retail Shop Management Academy τις ανάγκες των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την συνολική λειτουργία του καταστήματος.

To Retail Academy υποστηρίζεται με συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης, με δράσεις mystery customer και με συστήματα κινήτρων, έτσι ώστε ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων και οι συμπεριφορές που διδάσκονται, να ενισχύονται, να διατηρούνται και να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες.