Αντιπαράθεση ή Διάλογος

Debate or Dialogue

Αντιπαράθεση ή Διάλογος;
Ένα ερώτημα που αναζητά απάντηση!

Ενώ οι διαμάχες και οι αντιπαραθέσεις αποτελούν την κανονικότητα, οι όλο και πιο ποικιλόμορφες συγκρούσεις στον κόσμο μάς καλούν να συνεργαστούμε μεταξύ μας προκειμένου να βρούμε λύσεις σε σημαντικά και αμφιλεγόμενα ζητήματα που επηρεάζουν την επιβίωσή και την πρόοδό μας.  Το ερώτημα τίθεται όλο και πιο έντονα “debate or dialogue?”

Η αντιπαράθεση (debate) είναι μια συζήτηση στην οποία από την αρχή τα μέρη υιοθετούν αντίθετες θέσεις και στόχος της συζήτησης θεωρείται η νίκη της θέσης του ενός πάνω στη θέση του αντιπάλου του.

Αντίθετα, ο διάλογος (dialogue) είναι μια συζήτηση που διερευνά την έννοια και τη φύση ενός ζητήματος, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί γνώση και κατανόηση σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ο διάλογος επιδιώκει να αποκτήσει την εικόνα όλων των μερών και να δημιουργήσει συλλογική σοφία, ενότητα, ή ένα νέο τρόπο θεώρησης ενός θέματος. Είναι πιο κατάλληλος, όταν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό κοινός σκοπός. Εμπλέκει τόσο την καρδιά, όσο και το μυαλό. Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και τους μαθαίνει να κρίνουν και να σκέφτονται μαζί. Ο διάλογος είναι διαφορετικός από τη αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate), η οποία προσφέρει δύο απόψεις με στόχο να αποδείξει τη νομιμότητα ή την ορθότητα της μιας έναντι της άλλης.

Αποτυχίες απόδοσης σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, είναι συχνά το αποτέλεσμα αποτυχίας να αναγνωρίσουμε τι είδους συνομιλία να ενεργοποιήσουμε Debate or Dialogue, πότε χρειάζεται αντιπαράθεση και πότε ένας γνήσιος διάλογος.

Οι managers και οι ομάδες θα πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες, να εκπαιδευτούν για να αναπτύξουν τόσο αποτελεσματικότητα στην αντιπαράθεση επιχειρημάτων όσο και την συνήθεια του διαλόγου.
Η πρώτη ημέρα του εργαστηρίου εξετάζει τη δομή του debate, την ανάλυση και τη σύνθεση μίας συνομιλίας που διαμορφώνεται με την παράθεση επιχειρημάτων.

Η δεύτερη μέρα του εργαστηρίου εξετάζει τον διάλογο (dialogue) ως μια δυναμική μορφή συνομιλίας που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν να κρίνουν και να σκέφτονται συλλογικά.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα 5 ανεξάρτητα δορυφορικά εργαστήρια του Ηγέτη ως Παρουσία και Επικοινωνία