Οι εξαιρετικές παρουσιάσεις μοιάζουν με μαγεία. Καταπλήσσουν και γοητεύουν τους ακροατές τους. Και οι εξαιρετικοί παρουσιαστές μοιάζουν με μάγους, που εκτός από το να δίνουν συχνές παραστάσεις, είναι απρόθυμοι να αποκαλύψουν τις μεθόδους που κρύβονται πίσω από τη μαγεία τους. Μεταξύ των μάγων είναι αποδεκτό να αποκαλύπτει κανείς τα μυστικά, μόνο σε αυτούς που είναι αφοσιωμένοι σοβαρά στο να μάθουν την τέχνη και να γίνουν επαγγελματίες μάγοι. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δημήτρης Βιντζηλαίος απευθύνεται σε αυτούς που παίρνουν σοβαρά τις παρουσιάσεις τους και τους προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία μάθησης.
Εδώ και δύο χρόνια, οι έρευνες του Δημήτρη Βιντζηλαίου για την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών στην επιχειρηματική επικοινωνία, τον οδήγησαν να ανακαλύψει πώς οι ιστορίες όχι μόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε μια παρουσίαση, αλλά και πώς ολόκληρη η παρουσίαση μπορεί να διαμορφωθεί στη φόρμα μίας ιστορίας.