Trainer the Trainer

Blended & Hybrid Learning – Πρόγραμμα μεικτής ή υβριδικής μάθησης

Η ΡΡΡ ανταποκρινόμενη στις πολλαπλές ανάγκες των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών κέντρων σχεδίασε και ανέπτυξε το πρόγραμμα Trainers Academy, ενός ευέλικτου συστήματος με modular μορφή,  ευθυγραμμισμένου με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τα στελέχη της εκπαίδευσης σε κάθε ρόλο / θέση. 

Χρησιμοποιώντας υλικό από την ακαδημία Trainer’s Academy δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Train The Trainer (TTT-Virtual) που να μπορεί να ολοκληρωθεί 100% με ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιώντας ασύγχρονα και σύγχρονα μέσα και τις αντίστοιχες μεθοδολογίες.

Πρόγραμμα συναντήσεων - Μείγμα μεθοδολογιών

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της μεικτής μάθησης blended learning για να αναπτύξει δεξιότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και διεξαγωγής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμα είναι πολυεπίπεδο και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης μπορεί να διαμορφωθεί και να προσαρμοστεί.

Το πρόγραμμα αποτελεί προϊόν μετασχηματισμού της πολύ πετυχημένης ακαδημίας «Trainer’s Academy». Ο μετασχηματισμός φρόντισε να τροποποιήσει το αρχικό υλικό και να προσθέσει νέο ψηφιακό περιεχόμενο και δραστηριότητες έτσι ώστε όχι μόνο η εμπειρία μάθησης να μείνει ίδια αλλά και να είναι ακόμη καλύτερη από την εμπειρία του παραδοσιακού προγράμματος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εφαρμόζοντας μεθοδολογία flipped learning περιλαμβάνει επεμβάσεις όπως, μέρος της θεωρίας έγινε self-study material, μέρος των ασκήσεων έχουν γίνει mini-projects που δουλεύονται από τους εκπαιδευόμενους offline και οι εικονικές αίθουσες χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμενοι τα project παρουσιάσεων και να πάρουν feedback. Επίσης, στις εικονικές αίθουσες, το μεγαλύτερο μέρος της ζωντανής αλληλεπίδρασης για την παράδοση γνώσεων αφιερώνεται στην καλλιέργεια ικανοτήτων βαθύτερης σκέψης όπως αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση, εξήγηση, ανάλυση και επίλυση αποριών.

e-learning modules (self study & projects)

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από μια σειρά self-paced e-learning εκπαιδευτικών ενοτήτων και δραστηριοτήτων υπό την μορφή project που θα πρέπει να υλοποιηθούν πριν από κάθε εικονική τάξη και να παρουσιαστούν στην έναρξη κάθε εικονικής τάξης:

Θεματική ενότητα (Self study)Δραστηριότητα – Project  
Εκπαίδευση ενηλίκωνProject 1 – Συστάσεις
Η δομή του περιεχομένουProject 2 – Ομολογία προθέσεων
Οι ρόλοι του εκπαιδευτήProject 3 – Οργάνωση περιεχομένου
Μη λεκτική επικοινωνίαProject 14 – Η ανατομία της πειθούς
Βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές Project 5 – Το σώμα μιλά
Σχεδιασμός “Οπτικών βοηθημάτων”Project 6 – Διαμόρφωση της φωνής
Δύσκολες συμπεριφορέςProject 11 – Διαφανειολογία
Διεξάγετε εκπαίδευση με αυτοπεποίθησηProject 8 – Χτίσιμο μικροδιδασκαλίας

Στόχοι προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να παρέχουν αποτελεσματική εκπαίδευση βοηθώντας τους να δουν τη μάθηση σαν μια διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς και αντιλήψεων.

 • Οι συμμετέχοντες εφοδιάζονται με συγκεκριμένες αρχές, δεξιότητες και γνώσεις, για την διαδικασία μάθησης, το ρόλο του εκπαιδευτή και σημαντικά θέματα όταν κανείς εργάζεται με ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές μάθησης των ενηλίκων και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει κάποιος (learning styles).
 • Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους εκπαιδευτές με τις δεξιότητες και τις γνώσεις στη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εργαλείων, έτσι ώστε να επιδεικνύουν πρωτοφανή αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για τη δουλειά τους.
 • Το αποτέλεσμα είναι: να διεξάγουν εκπαίδευση με τρόπο που να μεταδίδουν από την πρώτη στιγμή μία εικόνα αξιοπιστίας, που θα κατακτά την καρδιά και το μυαλό των συμμετεχόντων
 • Το πρόγραμμα ισορροπεί ανάμεσα στην παροχή γνώσεων και την πρακτική εξάσκηση. Η τεχνική που διδάσκεται σε κάθε φάση της μαθησιακής διεργασίας, είναι σχεδιασμένη σε μοντέλα, έτσι ώστε η επιθυμητή συμπεριφορά να είναι ορατή και μετρήσιμη.
 • Το πρόγραμμα είναι εργαστηριακού χαρακτήρα και βασίζεται καθοριστικά στην αλληλεπίδραση, καθώς εστιάζει σε ικανότητες που είναι βασικές για έναν άριστο εισηγητή.
 • Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν διάφορες δοκιμασμένες τεχνικές, που εγγυώνται να βελτιώσουν το στυλ παρουσίασης αλλά και την ικανότητα τους να καθοδηγούν και να αφυπνίζουν άτομα ή ομάδες, για να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Οφέλη

Μετά την ολοκλήρωση του συστήματος οι συμμετέχοντες θα ξέρουν το γιατί και το πώς :

 • Να συνδέουν τους στόχους εκπαίδευσης με τους στρατηγικούς στόχους
 • Να επιλέγουν και να εναλλάσσουν τους διαφορετικούς ρόλους του εκπαιδευτή αποτελεσματικά, ανάλογα με τις καταστάσεις, τη δυναμική της ομάδας, την εκπαιδευτική ροή και το εκπαιδευτικό αντικείμενο
 • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και τα είδη μάθησης και να δημιουργούν ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον εκπαίδευσης.
 • Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε σχέση με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων, ώστε να επιλέγουν τον καλύτερο και καταλληλότερο ρόλο εκπαιδευτή, για τις δραστηριότητες που διεξάγουν.
 • Να αναγνωρίζουν, να υποστηρίζουν και να αξιολογούν τις βασικές συμπεριφορές και τις δεξιότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 • Να προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση εμποδίων στην επίτευξη των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων
 • Να αποκτούν αυτοπεποίθηση και να απαλλάσσονται από τον φόβο του ομιλητή μπροστά στο ακροατήριο
 • Να προετοιμάζονται σωστά, ώστε να είναι ακριβείς στους χρόνους και αποτελεσματικοί στους στόχους τους
 • Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος και τα χαρακτηριστικά της φωνής, για την επιβεβαίωση των μηνυμάτων που στέλνουν
 • Να κάνουν σωστή χρήση των οπτικοακουστικών μέσων
 • Να δημιουργούν ένα περιβάλλον που θα εμπνέει και θα παρακινεί για μάθηση
 • Να κατανοούν τα είδη ανατροφοδότησης, τυπικής και άτυπης αξιολόγησης, να συμβάλουν στην ενίσχυση της απόδοσης των συμμετεχόντων και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης.
 • Να εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν τις δύσκολες συμπεριφορές και να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές για το χειρισμό τους.
 • Να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να διατηρούν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση
 • Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους που προτιμούν να μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι, για να εξασφαλίζουν  την προσοχή και να μεγιστοποιούν  τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
 • Να κατανοούν διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης θεμάτων, έτσι ώστε να εμπλέκουν τους συμμετέχοντες και να τους καθιστούν υπεύθυνους για την ανάπτυξή τους (learner-centered)

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Όλα τα προγράμματα της ακαδημίας “Trainer’sAcademy” διαθέτουν τα αποδεδειγμένα εργαλεία ενίσχυσης της PPPLearn, όπως:

 • eLearning ενότητες σχετικές με τις δεξιότητες του εκπαιδευτή.
 • Εργαλεία σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Εβδομαδιαία σειρά email για την υποστήριξη και την ενίσχυση στην εφαρμογή
 • Το πρόγραμμα συνοδεύεται από διαφορετικά projects κατανημένα σε δύο (2) επίπεδα δεξιοτήτων, πέντε (5) τομείς εξειδίκευσης, δεκαπέντε (15) περιοχές επικέντρωσης και ογδόντα οκτώ (88) challenge projects παρουσίασης που δίνουν την δυνατότητα της εξειδίκευσης και της προσαρμογής στις ανάγκες των στελεχών σας.

Το ΤΤΤ-Virtual μπορεί να διεξαχθεί από τους κορυφαίους Master Trainers της PPPLearn, οι οποίοι είναι ικανοί στη μεγιστοποίηση της μάθησης και στην προώθηση της συμμετοχής των συμμετεχόντων σε εικονικές αίθουσες διδασκαλίας. Προαιρετικά, η PPPLearn μπορεί να εκπαιδεύσει τους εσωτερικούς εκπαιδευτές του οργανισμού σας για να διεξάγουν μόνοι τους  ή μαζί με τους εκπαιδευτές τις PPPLearn το πρόγραμμα.

Τέλος, το ΤΤΤ-Virtual μπορεί εύκολα και γρήγορα να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις συγκεκριμένες ικανότητες, τη γλώσσα και την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού σας.