Αξιολόγηση απόδοσης

Ένας από τους πολλούς ρόλους του διευθυντή, προϊσταμένου ή υπεύθυνου μίας ομάδας ή τμήματος είναι να βοηθά τους ανθρώπους του να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους και να συμβάλουν στην επιτυχία του οργανισμού. Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η απόδοση της ομάδας σας ευθυγραμμίζεται με την κατεύθυνση και στρατηγική της εταιρίας σας.

Το εργαστηριακό αυτό πρόγραμμα εστιάζει σε μία από τις πτυχές του ρόλου του manager: στη διαχείριση της απόδοσης. Οι ενότητες του βοηθούν τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν και να διεξάγουν διάφορα είδη συζητήσεων απόδοσης.

Στις δύο ημέρες διάρκειάς του, οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε διάφορες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, παρακολουθούν αποσπάσματα βίντεο, συμμετέχουν σε αναπαραστάσεις ρόλων και συζητήσεις της ομάδας τους. Το πρόγραμμα προσεγγίζει την αξιολόγηση της απόδοσης από τέσσερις κατευθυνσεις που αποτελούν και τις ενότητες του προγράμματος:

  1. Προετοιμασία συζητήσεων απόδοσης 
  2. Αποσαφήνιση των προσδοκιών απόδοσης 
  3. Διεξαγωγή συζητήσεων αξιολόγησης απόδοσης
  4. Βελτίωση χαμηλής απόδοσης