Reskilling – Upskilling στη Λιανική

Reskilling – Upskilling στη Λιανική

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κάνει τον πελάτη λιανικής κυρίαρχο του παιχνιδιού. Οι αγοραστικές συμπεριφορές αλλάζουν. Οι αλυσίδες λιανικής οφείλουν να προσαρμοστούν. Οι νέες απαιτήσεις οδηγούν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των soft skills.

H έρευνα ZMOT της Google δείχνει τις τάσεις ήδη από το 2012. Τα e-shops εισβάλουν.

Πώς τα φυσικά καταστήματα μπορούν να τα ανταγωνιστούν;

Από την άλλη, τα e-shops πώς ενδυναμώνουν την ανθρώπινη διάσταση της εξυπηρέτησης για να πετύχουν πιστότητα πελάτη;

Zero moment of truth

Η απάντηση βρίσκεται στη δημιουργία υπέροχης εμπειρίας πελάτη.

Η εμπειρία φέρνει και ξαναφέρνει τον πελάτη.

Για να χτίσουμε μια ιδανική κουλτούρα παροχής εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη θα πρέπει να εργαστούμε σε δύο επίπεδα. Αφενός να αναπτύξουμε στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής δεξιότητες δημιουργίας εξαιρετικής εμπειρίας και αφετέρου να υποστηρίξουμε τη λειτουργία του καταστήματος και της ομάδας αναπτύσσοντας τις απαραίτητες δεξιότητες σε επίπεδο προϊσταμένων.

Customer Experience

Αρχικά θα εστιαστούμε στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. Οι δεξιότητες για τη δημιουργία εμπειρίας απαιτούν εφαρμογή εννοιών και τεχνικών σε διαφορετικό βάθος και έκταση.

Για αυτό το λόγο ένα πρόγραμμα Reskilling / Upskilling λιανικής δομείται σε επίπεδα ώστε βαθμιαία οι εργαζόμενοι να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στο επίπεδο που απαιτείται από τον κλάδο τους, την εμπειρία ή το ρόλο τους.

H εμπειρία του πελάτη είναι το επόμενο μέτωπο του ανταγωνισμού. Εκεί δίνεται η μάχη. Το e-learning είναι το όπλο σας. Αποκτήστε το!

Η αγορά της λιανικής χαρακτηρίζεται από τρία επίπεδα πολυπλοκότητας:

1o

Στο πρώτο επίπεδο, η έμφαση δίνεται στην ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την ποιοτική και προσωπική εξυπηρέτηση.

Ταιριάζει σε εταιρείες φιλοξενίας, σίτισης ή σε εργαζόμενους με μικρή εμπειρία.

2o

Σε δεύτερο επίπεδο η έμφαση δίνεται στη συζήτηση ώστε να καθοδηγήσουμε την απόφαση αγοράς του πελάτη. Αφορά κλάδους που πουλούν μέσα από την εξυπηρέτηση, όπως καταστήματα πωλήσεων ρούχων, βιβλίων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ασφαλιστικών υπηρεσιών, τουριστικών υπηρεσιών κλπ.

3o

Στο τρίτο επίπεδο, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία εμπειρίας. Απευθύνεται σε εταιρείες που στοχεύουν να μεταφέρουν το βάρος της προσοχής τους από την ικανοποίηση του πελάτη μέσω προϊόντων και υπηρεσιών, στη δημιουργία εμπειρίας και να την καταστήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Performance Leadership

Οι προϊστάμενοι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη και εδραίωση των συμπεριφορών των εργαζομένων τους.

Επομένως, απαιτούνται δεξιότητες για την παρακολούθηση των συμπεριφορών, την ανάλυση της απόδοσης, την επισήμανση των σημείων βελτίωσης και την καθοδήγηση στη δημιουργία υπέροχων εμπειριών στους πελάτες τους.

Οφείλουν να εφαρμόζουν αποτελεσματικές Αρχές Επικοινωνίας, Coaching, Ανατροφοδότηση και να κάνουν Δύσκολες συζητήσεις.

Παράλληλα οφείλουν να κάνουν σωστή διαχείριση των εργασιών, να παρακινούν και να αναθέτουν εργασίες με στόχο την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας δεξαμενής ταλέντων.

Performance Leadership

Η λύση του e-learning

Το e-learning αποτελεί την ιδανική λύση στις απαιτήσεις της λιανικής.

H εταιρεία μας ασχολείται 30 χρόνια με τις αλυσίδες λιανικής και έχει μεγάλη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Οι ιδιαιτερότητες των καταστημάτων λιανικής που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική διασπορά, το ωράριο, την κινητικότητα προσωπικού κάνουν τη ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μια δύσκολη άσκηση. Το e-learning αποτελεί την ιδανική λύση στις απαιτήσεις της λιανικής.

Ασύγχρονα μαθήματα e-learning μπορούν να συνδυαστούν με ζωντανές συναντήσεις σε εικονικές ή φυσικές αίθουσες και να σχηματίσουν μακροχρόνια προγράμματα πιστοποίησης δεξιοτήτων με την μεθοδολογία blended ή hybrid learning.

Με αυτό τον τρόπο μια αλυσίδα λιανικής μπορεί συνεχώς να αναβαθμίζει τις δεξιότητες των ανθρώπων της.

Η PP PLearn, διαθέτει e-learning μαθήματα soft skills τόσο για εργαζόμενους όσο και για προϊσταμένους λιανικής.

Τα προγράμματα e-learning της PPP Learn συνοδεύονται από υποστηρικτικό υλικό όπως, σημειώσεις συμμετεχόντων, οδηγό εκπαιδευτή και job aids που μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση προγραμμάτων μεικτής εκπαίδευσης (blended learning).

Ασύγχρονα e-learning προγράμματα έτοιμα, πλήρως εξελληνισμένα, διαδραστικά και υποστηριζόμενα με υπηρεσίες εφαρμογής.

Είναι έτοιμα, πλήρως εξελληνισμένα, διαδραστικά και υποστηριζόμενα με υπηρεσίες εφαρμογής.

Είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, φιλικά στη χρήση, οικονομικά και αποτελεσματικά.

Δεν έχετε παρά να τα αποκτήσετε…