Well being – Εταιρικά προγράμματα ευεξίας

Το πρόγραμμα ευεξίας των εργαζομένων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη επιχειρηματική στρατηγική για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πολλαπλά επίπεδα.

Η ευεξία είναι κάτι παραπάνω από υγεία. Σημαίνει να «ζούμε ολοκληρωτικά», με όλο το δυναμικό μας. Πιστεύουμε ότι η ευεξία είναι συνειδητή και χωρίς αποκλεισμούς, αυτο-κατευθυνόμενη και εξελισσόμενη, ολιστική και πολυδιάστατη, θετική και επιβεβαιωτική.

Η ευεξία τροφοδοτεί το σώμα μας, ασκεί το μυαλό μας και καλλιεργεί το πνεύμα μας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ευεξία επηρεάζεται από τον πολιτισμό μας και τις εμπειρίες μας από τη ζωή.

Οι εταιρείες που νοιάζονται είναι εκείνες όπου η ηγεσία προάγει εσκεμμένα μια ανοικτή και ειλικρινή κουλτούρα, προσφέρει στους εργαζόμενους αυτονομία και ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες, μια κουλτούρα που ενισχύει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σε πολλαπλά επίπεδα.

Η ευεξία δεν θεωρείται πλέον, ως παροχή για τον εργαζόμενο ή ως μέτρο εξοικονόμησης κόστους. Ένα ευρύτερο όραμα της ευεξίας – το οποίο περιλαμβάνει τη φροντίδα και την επένδυση στους εργαζομένους  σε ολιστικό επίπεδο – θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της οργανωσιακής κουλτούρας. Οι υγιείς και ανθρωποκεντρικές εταιρείες θα προσελκύσουν και θα διατηρήσουν τα κορυφαία ταλέντα και θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τα στελέχη τους και θα ξεπεράσουν και θα αφήσουν πίσω τους ανταγωνιστές τους.

Η ευεξία ή η έλλειψή της έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση και στα αποτελέσματα, για αυτό οι εταιρείες οφείλουν να αντιμετωπίζουν το εταιρικό τους πρόγραμμα ευεξίας ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής τους στρατηγικής.

Οι 8 διαστάσεις μιας ολιστικής προσέγγισης

Η ευεξία περιλαμβάνει 8 αλληλοεξαρτώμενες διαστάσεις: σωματική, πνευματική, συναισθηματική, κοινωνική, πνευματική, επαγγελματική, οικονομική και περιβαλλοντική. Πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλες τις διαστάσεις, καθώς η παραμέληση οποιασδήποτε διάστασης με την πάροδο του χρόνου θα επηρεάσει δυσμενώς τις άλλες, και τελικά την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής. Δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι εξίσου ισορροπημένες. Αντίθετα πρέπει να επιδιώξουμε τη δική μας ισορροπία, μια “προσωπική αρμονία”, που μας φαίνεται πιο αυθεντική. Ο καθένας μας έχει φυσικά τις δικές του προτεραιότητες, προσεγγίσεις και φιλοδοξίες, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών του για το τι σημαίνει για αυτόν να ζει ολοκληρωτικά και πλήρως τη ζωή του.

Ενώ όλες οι διαστάσεις της ευεξίας χρειάζονται την προσοχή μας για να αρέσει το πρόγραμμα αληθινά, δεν χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία μεταξύ όλων των διαστάσεων. Αντ’ αυτού, ο στόχος είναι να βρείτε μια προσωπική αρμονία με τις διαστάσεις που είναι πιο αυθεντικές για εσάς. Δεν μπορείτε να πάτε εκεί παθητικά, απαιτεί ενεργή συνειδητοποίηση, αποδοχή και δέσμευση μέσω των επιλογών που κάνετε κάθε ημέρα, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές μπορεί να είναι.

1- Σωματική

Η σωματική ευεξία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, αλλά η διατήρηση ενός ακμάζοντος τρόπου ζωής. Αυτή η διάσταση ευεξίας περιλαμβάνει την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, όπως ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας, ανοσοποιήσεις, προφυλάξεις ασφαλείας, επαρκή ύπνο, ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση και πολλά άλλα. Πρόκειται επίσης για αποφυγή ή ελαχιστοποίηση επικίνδυνων συμπεριφορών όπως ο εθισμός στο οινόπνευμα, στον καπνό και σε άλλα φάρμακα. Το πιο σημαντικό, στη σωματική ευεξία είναι να ανακαλύψετε ποιες υγιεινές συνήθειες σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα και ταιριάζουν στο τρόπο ζωής σας και στο επίπεδο κινητικότητας και φυσικής κατάστασης σας.

2- Συναισθηματική

Η συναισθηματική διάσταση της ευεξίας περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, την αισιοδοξία, την αυτοεκτίμηση, την αυτο-αποδοχή και την ικανότητα να βιώνετε και να αντιμετωπίζετε τα συναισθήματα τόσο τα δικά σας όσο και των άλλων.

Η συναισθηματική ευεξία περιλαμβάνει:  την εξάσκηση φροντίδας για τον εαυτόν σας, την ενδυνάμωση των εσωτερικών πόρων σας και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, την εξεύρεση μοναδικών τρόπων αντιμετώπισης των στρεσογόνων παραγόντων, τη δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων, την ενσυναίσθηση για τους άλλους, το να είστε ρεαλιστικοί όσον αφορά τις προσδοκίες και το χρόνο, και το να γνωρίζετε πότε να ζητήσετε βοήθεια.

3- Νοητική

Η νοητική ευεξία ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε διεγερτικές και δημιουργικές δραστηριότητες του νου. Η βελτίωση της νοητικής ευεξίας μπορεί να συμβεί μέσα και έξω από την χώρο της μάθησης . Είναι η ικανότητα να σκέφτεστε κριτικά, να επιχειρηματολογείτε αντικειμενικά, να παίρνετε υπεύθυνες αποφάσεις και να διερευνάτε νέες ιδέες και διαφορετικές απόψεις. Υπογραμμίζει επίσης τη “διά βίου” μάθηση και εμπνέει την φιλομάθεια.

4- Επαγγελματική

Η επαγγελματική ευεξία συνεπάγεται προετοιμασία και συμμετοχή  σε εργασία που παρέχει προσωπική ικανοποίηση και εμπλουτισμό της ζωής μας, Ένα είδος εργασίας που είναι σύμφωνο με τις αξίες, τους στόχους και τον τρόπο ζωής μας. Αυτή η διάσταση περιλαμβάνει προσεκτική και ενεργή προσέγγιση στο σχεδιασμό καριέρας και στην αξιολόγηση της προσωπικής ικανοποίησης και απόδοσης στην εργασία μας.

5- Κοινωνική

Η κοινωνική ευεξία επικεντρώνεται στη σύνδεση με την κοινότητά μας και τους γύρω μας, η οποία περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση του δικού μας κοινωνικού και πολιτισμικού υπόβαθρου ως γέφυρας για να κατανοήσουμε την ποικιλομορφία και το βάθος που υπάρχει σε άλλα περιβάλλοντα.

Αυτή η διάσταση ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση των κοινοτήτων μας, στη σύνδεση με άλλους, στη δημιουργία υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων, στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων και στη δημιουργία χώρων που μας παρέχουν ασφάλεια και ησυχία.

6- Πνευματική

Η πνευματική ευεξία περιλαμβάνει την αναζήτηση και την ύπαρξη ενός νόμου και ενός σκοπού στη ζωή, καθώς και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τις πεποιθήσεις και τις αξίες μας. Είναι  κάτι πολύ περισσότερο από την προσευχή και την πίστη σε ένα ανώτερο ον. Ένα άτομο με πνευματική ευεξία επιδιώκει την αρμονία με το σύμπαν, εκφράζει τη συμπόνια προς τους άλλους και εξασκεί την ευγνωμοσύνη και τον αυτο-στοχασμό του. Όταν ενσωματώνουμε τις πρακτικές της πνευματικής ευεξίας μπορούμε να συνδεθούμε με το μυαλό, το σώμα και την ψυχή μας και να κατακτήσουμε μια εσωτερική ισορροπία και αρμονία.

7- Περιβαλλοντική

Η περιβαλλοντική ευεξία μας εμπνέει έναν τρόπο ζωής που σέβεται το περιβάλλον. Περιλαμβάνει την κατανόηση της δυναμικής σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και ανθρώπου και την αναγνώριση ότι είμαστε υπεύθυνοι για την ποιότητα του αέρα, του νερού και της γης που μας περιβάλλει και ότι το κοινωνικό, φυσικό και οικιστικό περιβάλλον επηρεάζει με την σειρά του την υγεία και την ευημερία μας . Το περιβάλλον μας και ο τρόπος που αισθανόμαστε για το περιβάλλον, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πώς ζούμε τη ζωή μας. Παραδείγματα του περιβάλλοντός μας περιλαμβάνουν  1) το κοινωνικό περιβάλλον δηλαδή θέματα όπως ο εκφοβισμός, σχόλια σχετικά με την παχυσαρκία ή ο ρατσισμός, 2) το φυσικό περιβάλλον δηλαδή θέματα που έχουν να κάνουν με τον αέρα, τη φύση και το κλίμα και 3)το οικιστικό περιβάλλον μας δηλαδή θέματα σχετικά με την εγγύτητα σε ότι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε και με τις συνθήκες διαβίωσης.

8- Οικονομική

Η οικονομική ευεξία περιλαμβάνει τη σχέση μας με τα χρήματα, τις δεξιότητες  να διαχειριζόμαστε υλικούς πόρους για να ζήσουμε μέσα στις δυνατότητες μας, να λαμβάνουμε έγκυρες οικονομικές αποφάσεις και να προχωρούμε σε κατάλληλες επενδύσεις, να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και να μαθαίνουμε να προετοιμαζόμαστε για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μέρος αυτής της διάστασης περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση ότι οι οικονομικές αξίες, οι ανάγκες και οι συνθήκες του καθενός είναι μοναδικές.

Ένα πρόγραμμα Wellbeing προσαρμοσμένο στα μέτρα σας.

Οι οργανισμοί που θέλουν απλά να κάνουν τικ σε ένα κουτάκι για να δηλώσουν ότι διαθέτουν πρόγραμμα ευεξίας δεν θα νοιαστούν για μια ολιστική προσέγγιση. Θα το κάνουν με ελάχιστες προσπάθειες, όπως παρέχοντας ένα πρόγραμμα γυμναστικής, μια επιδότηση συνδρομής γυμναστηρίου και έναν ετήσιο έλεγχο υγείας. Ωστόσο, οι εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν τη διαφορά και να βελτιώσουν τη γενική ευημερία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων τους, θα υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Η πιο σημαντική αναδυόμενη τάση, είναι η αναγνώριση από τον εργοδότη της ανάγκης να ενσωματωθούν και οι 8 διαστάσεις της ευεξίας σε ένα πρόγραμμα ευεξίας των εργαζομένων – αντί ενός προγράμματος σιλό που επικεντρώνεται στη σωματική ικανότητα ή στη διατροφή.

Οι εταιρείες που σκέφτονται μακροπρόθεσμα ξεπερνούν τη σιλοειδή προσέγγιση και ασχολούνται με το πλήρες φάσμα των αναγκών των εργαζομένων σε ένα ολιστικό πρόγραμμα ευεξίας. Οι σοφοί ηγέτες γνωρίζουν ότι οι ευτυχείς, υγιείς εργαζόμενοι σημαίνουν καλύτερες επιχειρήσεις – με τη μορφή βελτιωμένης δέσμευσης, αυξημένης παραγωγικότητας και μεγαλύτερης αίσθησης σκοπού και πληρέστερης ικανοποίησης από την εργασία.

Όταν πηγαίνετε στο γιατρό σας, ο γιατρός σας θα διαγνώσει και θα σας συνταγογραφήσει το ίδιο φάρμακο με έναν προηγούμενο ασθενή, χωρίς να λάβει υπόψη το ιατρικό σας ιστορικό; Φυσικά και όχι. Η συνταγή ενός ατόμου μπορεί να είναι δηλητήριο για ένα άλλο άτομο .

Η κουλτούρα, το όραμα, οι στόχοι και τα δημογραφικά στοιχεία κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικά. Πολλές τοποθεσίες (κεντρικά, καταστήματα, εργοστάσια κλπ.) εντός του ίδιου οργανισμού έχουν συχνά διαφορετικές κουλτούρες. Ως εκ τούτου, ο ορισμός της ευεξίας και οι ανάγκες τους θα διαφέρουν σημαντικά. Η ανακάλυψη και η κατανόηση του τι σημαίνει ευεξία για ένα οργανισμό είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου προγράμματος για την καλύτερη υποστήριξη των υπαλλήλων.

Ένα πρόγραμμα ευεξίας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ολόκληρο τον πληθυσμό των εργαζομένων εκτός αν είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις μοναδικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής οντότητας. Για παράδειγμα, λόγω των φυσικών απαιτήσεων και των κινδύνων εξόρυξης πετρελαίου, μια εταιρεία όπως η Chevron δίνει μεγάλη έμφαση στην φυσική ικανότητα και στην ασφάλεια. Για μια εταιρεία τεχνολογίας, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την εργασία τη γνώση και την καινοτομία, η συναισθηματική νοημοσύνη – το κλειδί για την αποτελεσματική ομαδική εργασία – θα ήταν υψηλότερη προτεραιότητα.

Η εταιρεία PPP Learn επεκτείνει τις υπηρεσίες της στον τομέα του Well being, Safety και Health.  Για αυτόν το σκοπό έχει δημιουργήσει μία νέα σειρά προϊόντων  και υπηρεσιών  που απευθύνονται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και είναι συμβατά με το corporate περιβάλλον. Τα μακροχρόνια προγράμματα ευεξίας της PPP Learn αντλούν δραστηριότητες από τις τεχνικές του Παιζοδράματος, του  Mindfulness , της Yoga, της Υγιεινής Διατροφής, του Mentoring και πολλών άλλων τομέων προσωπικής ανάπτυξης.

Πριν εφαρμόσετε ή επανασχεδιάσετε το πρόγραμμα ευεξίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας και να σας προτείνουμε λύσεις που θα σας εξασφαλίσουν τα καλύτερα αποτελέσματα.