Η ΡΡΡ εξελίσσοντας συνεχώς τις μεθόδους της, συλλαμβάνει και εφαρμόζει, ιδέες και εργαλεία για τον σχεδιασμό συνεδρίων πιο διαδραστικών και συμμετοχικών, που εμπλέκουν τους συμμετέχοντες και δημιουργούν συνεπώς, ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα που ορίζεται από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στο “περιεχόμενο ή διαδικασία” και ο δεύτερος στο “κατεύθυνση ή συμμετοχή”.

Έτσι δημιουργούμε 4 μεθοδολογικές κατευθύνσεις:

  1. Motivational interactive keynotes
  2. Collective focus technologies
    • Metaplan
  3. Συμμετοχικές μεθοδολογίες διαλόγου
    • Knowledge Cafe
    • Open Space Technology
  4. Games & Gamification

Επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασμό μεθόδων μπορείτε να επικεντρωθείτε και να αναδείξετε διαφορετικές πτυχές ενός θέματος, διευκολύνοντας τη δικτύωση των συμμετεχόντων, τη συμμετοχή τους σε mini-τραπέζια συζήτησης και διαλόγου, σε mini-εργαστήρια ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, σε διαδραστικά παιχνίδια, σε motivational keynotes και storytelling sessions.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα συνέδριο διαφορετικό από τα άλλα, γεμάτο ενέργεια και αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο σχέσεων και δικτύωσης όσο και διάχυσης γνώσεων, επικοινωνήστε μαζί μας!.