Υπάρχουν καταστάσεις κατά την εκπαίδευση όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται στο σχεδιασμό μαθησιακών εργαλείων, στη δημιουργία υψηλής ποιότητας βιωματικών δραστηριοτήτων μάθησης και εργαλείων και στη διεξαγωγή βιωματικών προγραμμάτων ανάπτυξης και εκπαίδευσης με συγκεκριμένους στόχους.

Οι εκπαιδευτές αποκτούν τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή παιχνιδιών, για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης που να χρησιμοποιεί αποτελεσματικές και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή τους είναι τόσο μία τέχνη όσο και μία επιστήμη.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα 5 ανεξάρτητα δορυφορικά εργαστήρια της 3ης φάσης του Trainer’s Academy.