Νίκος Παπαδάκης

Senior HR Consultant


Ο Νίκος διετέλεσε στέλεχος HR με ισχυρό επιχειρηματικό υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία σε περιφερειακούς και τοπικούς ρόλους Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στους τομείς Ενέργειας και Διαχείρισης Αποβλήτων/Ανακύκλωσης.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε οργανισμούς, σε διάφορες πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Βασικοί τομείς εξειδίκευσης: Διαχείριση Απόδοσης (περιγραφές και αξιολογήσεις θέσεων εργασίας, προγραμματισμός απόδοσης/ενδιάμεση αξιολόγηση/αξιολόγηση, KPIs, ανατροφοδότηση 360⁰, σχεδιασμός διαδοχής), Ανταμοιβές & Οφέλη (πολιτικές, αναθεώρηση μισθών, προγράμματα μεταβλητής αμοιβής, συνταξιοδοτικά και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, Ισορροπία επαγγελματικής ζωής), Μάθηση και Ανάπτυξη (προσδιορισμός αναγκών κατάρτισης, σχεδιασμός και υλοποίηση, ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης), Διαχείριση Ταλέντου (πολιτικές πρόσληψης, σχέδια προσέλκυσης και διατήρησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και κίνητρα).

Ο Νίκος πιστεύει ότι βασικός μοχλός της ανάπτυξης είναι η στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την κατανόηση των μοναδικών αναγκών και των προκλήσεων τους έτσι ώστε να διαμορφωθούν εξατομικευμένες λύσεις που θα βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του HR τους.

« επιστροφή στην “Ομάδα μας”