Storytelling in Safety & Health

Οι ιστορίες στην εκπαίδευση ασφάλειας και υγιεινής

Oι άνθρωποι έχουν το φυσικό χάρισμα, ταυτόχρονα να διηγούνται και να ακούν ιστορίες. Μαθαίνουν πολύ νωρίς ότι όχι μόνο είναι διασκεδαστικό, αλλά και ότι έτσι μαθαίνουν τους κανόνες για το τι αναμένει η κοινωνία από αυτούς. Έτσι μπορούν να βγάλουν νόημα από τις εμπειρίες τους. Οι ιστορίες είναι συνυφασμένες με την ανθρώπινη ύπαρξη και έχουν μεγάλη δύναμη να αλλάξουν ή να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης ή αντίδρασης των ανθρώπων. Είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η μάθηση λαμβάνει χώρα. Έχει προφανή οφέλη για τους εκπαιδευτές και τα στελέχη που θέλουν να επηρεάσουν το περιεχόμενο και τον τρόπο που μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι.

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τη δύναμη των ιστοριών και τη χρήση τους στην κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες.

Οι ιστορίες είναι σε θέση να τραβήξουν την προσοχή του ακροατηρίου. Έχουν τη δυνατότητα να πακετάρουν πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια σε μια ευχάριστη μορφή. Όταν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, λειτουργούν ως μια πειστική τεχνική διαχείρισης κινδύνου. 

Οι ιστορίες κολλούν σαν κόλλα!

Εξακολουθώ να θυμάμαι ιστορίες που μου είπαν το 1986! Αυτό που θέλω να πω είναι, ότι οι ιστορίες μπορούν να παραμείνουν για τα καλά στη μνήμη μου και να τις θυμάμαι συχνά όταν κάνω παρόμοιες εργασίες. Με αποτέλεσμα να τροποποιώ τη συμπεριφορά μου για να αποφύγω τον τραυματισμό ή γενικά για να μη μου συμβεί ότι συνέβη στην ιστορία που μου είπαν.

Οι ιστορίες απευθύνονται άμεσα στις μαθησιακές ικανότητες των ανθρώπων. Μια ιστορία είναι μια σύνδεση αιτίας και αποτελέσματος, που είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται. Οι άνθρωποι έχουν στο DNA τους το να σκέφτονται με αφηγηματικούς όρους, γεγονός που κάνει τις ιστορίες ένα χρήσιμο διδακτικό εργαλείο.

Η παρακολούθηση μιας διάλεξης και η ανάγνωση κειμένων είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές εκπαίδευσης στην αίθουσα αλλά, δυστυχώς, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Όταν οι άνθρωποι ακούν μια ομιλία ή διαβάζουν ένα κείμενο, χρησιμοποιούν μόνο τα μέρη του εγκεφάλου τους που είναι απαραίτητα για την αποκωδικοποίηση των εννοιών των λέξεων. Αυτό το γεγονός καθιστά τις πληροφορίες λιγότερο πιθανό να εντυπωθούν στη μνήμη.

Ολοκληρωτική μάθηση…

Ωστόσο, όταν πρόκειται για ιστορίες, ολόκληρος ο εγκέφαλος ενός ατόμου εμπλέκεται στην επεξεργασία των πληροφοριών. Ακούγοντας μια ιστορία που στοχεύει να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή συνδέεται με το θέμα της κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας, είναι πιο πιθανό οι εργαζόμενοι να θυμούνται τις σχετικές πληροφορίες. Ο λόγος είναι ότι όσο περισσότερο εμπλέκεται ο εγκέφαλος σε κάτι, τόσο πιθανότερο είναι να το θυμάται.

Αυτό συμβαίνει γιατί σε αντίθεση με άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως παρουσιάσεις, διαλέξεις και τα ενημερωτικά δελτία, οι ιστορίες επιτρέπουν στο κοινό να κάνει μια συναισθηματική, προσωπική σύνδεση με το θέμα . Ως εκ τούτου, μια καλή ιστορία που μαρτυρά τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μειώσει περισσότερο ασθένειες και τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία από ό, τι αν βομβαρδίζατε τους υπαλλήλους σας αποκλειστικά, με στοιχεία και αριθμούς.

Μια επιτυχημένη, καλοφτιαγμένη ιστορία…

Μια επιτυχημένη, καλοφτιαγμένη ιστορία πρέπει να είναι αξέχαστη και να απεικονίζει ένα ιδιαίτερο μάθημα στους υπαλλήλους με ευχάριστο τρόπο. Το Storytelling θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα βασικά «συστατικά» τα οποία βοηθούν να διασφαλιστεί ότι θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στους υπαλλήλους σας. Τα σημεία αυτά αναφέρονται παρακάτω.

Η ιστορία πρέπει να έχει ένα καθιερωμένο κεντρικό ήρωα με ένα όνομα, μια υπαρκτή θέση στην οργάνωση μιας επιχείρησης του κλάδου σας και ένα αναπόσπαστο πρόβλημα ή εμπόδιο.

Η ιστορία θα πρέπει να έχει ένα κεντρικό εμπόδιο ή πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ήρωάς σας που είναι απλό, ρεαλιστικό και οικείο στους υπαλλήλους σας.

Η ιστορία πρέπει να έχει ρυθμό και παλμό, που επιτυγχάνεται με τη χρήση προφορικών  διαλόγων σε καθημερινή γλώσσα που μιλάτε στην ιστορία όπως θα μιλάγατε στους συναδέλφους σας.

Η δραματική γραμμή της ιστορίας…

Η ιστορία πρέπει να έχει μια καλά αναπτυγμένη δραματική γραμμή με τα ακόλουθα μέρη:

  1. Μέρος 1: Εισαγωγή του κεντρικού χαρακτήρα και το σκηνικό.
  2. Μέρος 2: Εισαγωγή του εμπόδιου ή του προβλήματος που θα χρειαστεί να ξεπεράσει ο ήρωας.
  3. Μέρος 3: Η λύση της ιστορίας
  4. Μετά την ιστορία: Στη συνέχεια, θα πρέπει να ρωτήσετε το ακροατήριό σας: «Τι έκανε ο ήρωας σωστά ή λάθος;» και «Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί το πρόβλημα ή το εμπόδιο;»

Αυτά τα τέσσερα συστατικά μπορούν να συμπληρωθούν με άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία. Στόχο είναι η δημιουργία μιας αφήγησης που συνδέει τα γεγονότα και τα στοιχεία μαζί με ένα προσωπικό ύφος ώστε κάποιος να ταυτιστεί. Για παράδειγμα, αντί για την δημιουργία  ενός παραδοσιακού PowerPoint που θα ξεχαστεί, δημιουργήστε μια αφήγηση που τρέχει μέσω της παρουσίασης. Αυτό θα κάνει κάθε διαφάνεια και τις πληροφορίες που μεταφέρει να κολλούν στο μυαλό του ακροατηρίου (Digital  Storytelling).

Ειπωμένη όμορφα…

Κανένα από αυτά δεν σημαίνει ότι η εκπαίδευση για την ασφάλεια πρέπει ξαφνικά να γίνει η ώρα του παραμυθιού. Αφηγούμενοι μια ή δύο ιστορίες σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης είναι αρκετό. Αυτό που είναι πιο σημαντικό από το να λέμε πολλές ιστορίες είναι να τις λέμε σωστά:

  • Οι αποτελεσματικές ιστορίες είναι συνήθως σχετικές με μια κατάσταση με την οποία μπορεί το κοινό σας να σχετιστεί
  • Θα πρέπει να πείτε την ιστορία από την δική σας πλευρά, με άλλα λόγια να την διηγηθείτε ως προσωπική εμπειρία.
  • Η περιγραφή λεπτομερειών που αγγίζουν τις αισθήσεις όπως εικόνες, ήχους, μυρωδιές και υφές λειτουργεί καλύτερα  από την απλή ονομασία αντικειμένων. Π.χ. ένας συμπιεστής γεμάτος ξεραμένο γράσο που έβγαζε έντονη μυρωδιά από καμένο λάδι.
  • Η χρήση νέων μεταφορών που προκαλούν το ενδιαφέρον (ήταν μια θολή, σκοτεινή μέρα) είναι πιο αποτελεσματική από τη χρήση συνηθισμένων (ήταν μια δύσκολη μέρα).
  • Οι ιστορίες θα πρέπει να είναι σύντομες και επικεντρωμένες σε ένα μόνο συγκεκριμένο μήνυμα – αποφύγετε τα μισόλογα ή την απομάκρυνση από το θέμα.
  • Όπως και με κάθε εκπαίδευση ασφάλειας, η πρόβα της αφήγησης ιστοριών προτού την πείτε σε ένα ακροατήριο είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας επιτυχίας.

Είναι απλό …

Δεν χρειάζεται να είστε δημιουργικός συγγραφέας για να είστε ένας επιτυχημένος ιστορητής! Θα πρέπει όμως, να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε υποβλητικό λεξιλόγιο και λέξεις που περιγράφουν κίνηση όταν λέτε την ιστορία. Αυτό εμπλέκει πολύ μεγαλύτερες περιοχές του εγκεφάλου των συμμετεχόντων, καθιστώντας τους πιο δεκτικούς και πιο πιθανό να θυμηθούν το θέμα ασφάλειας που περιγράφετε.

Ο εκπαιδευτής ασφάλειας θα πρέπει να γίνει ένας καλός αφηγητής αλλά και θα πρέπει επίσης, να κάνει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν και τις δικές τους ιστορίες. Όταν μοιράζεστε μια ιστορία για να αποδείξετε την ορθότητα μιας άποψης, στην πραγματικότητα δημιουργείτε μια γέφυρα με τους εκπαιδευόμενους. Έτσι είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της δύναμης των ιστοριών στην επόμενη εκπαίδευση ασφάλειας και υγιεινής, ελάτε σε επαφή μαζί μας. Με χαρά θα σας βοηθήσουμε!.

Επειδή οι καλύτερες ιστορίες θα κάνουν την εκπαίδευση πιο ευχάριστη, αξέχαστη και αποτελεσματική!