Συμμετοχή στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Η πόρτα της μάθησης είναι κλειδωμένη από μέσα!

C. Argyris

Οι κατάλληλοι άνθρωποι
με τις κατάλληλες δεξιότητες στον κατάλληλο χρόνο