Ερωτηματολόγιο Μαθησιακού Τύπου

4-Ερωτηματολόγιο Μαθησιακών Τύπων

Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο για να ανακαλύψει το μαθησιακό σας τύπο. Με την πάροδο των χρόνων έχετε αναπτύξει μαθησιακές συνήθειες, που σας βοηθούν να επωφεληθείστε περισσότερο από ορισμένες εμπειρίες παρά από άλλες. Επειδή είναι πιθανόν να αγνοείτε αυτές τις συνήθειες, αυτό το ερωτηματολόγιο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις μαθησιακές σας προτιμήσεις, ώστε να είστε σε καλύτερη θέση να επιλέξετε τις μαθησιακές εμπειρίες που ταιριάζουν στο στυλ σας.

  •  Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου. Θα σας χρειαστείτε περίπου 10-15 λεπτά .
  • Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων εξαρτάται από το πόσο ειλικρινής μπορείτε να είστε. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις.
  • Αν συμφωνείτε περισσότερο από ότι διαφωνείτε με μια πρόταση επιλέξτε Συμφωνώ.
  • Αν διαφωνείτε περισσότερο από ότι συμφωνείτε με μια πρόταση επιλέξτε Διαφωνώ.
  • Θα πρέπει οπωσδήποτε να μαρκάρετε την κάθε πρόταση είτε με Συμφωνώ είτε με Διαφωνώ.

Στο τέλος του ερωτηματολογίου θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα θέλατε να σταλούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σας.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 80 ερωτήσεις.