Διαδικασία πωλήσεων BMW

Ποια είναι η κατάσταση;

Οδηγίες:
  • Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε δηλώσεις που θα αφορούν τις βασικές λειτουργίες του συμβούλου πωλήσεων της BMW
  • Διαβάστε τις προτάσεις προσεκτικά και αξιολογήστε την προσωπική σας πρακτική στη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην καθημερινή ρουτίνα των πωλήσεων
  • Να είστε ανοικτοί και ειλικρινείς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση των πρακτικών σας ως συμβούλου πωλήσεων BMW – τα προσωπικά δυνατά σημεία σας και τους τομείς περαιτέρω ανάπτυξης.

Για να ξέρεις προς τα πού κατευθύνεσαι πρέπει να ξέρεις πού βρίσκεσαι!

13 Φεβρουαρίου 2022

Διαδικασία Πωλήσεων BMW. Ποιά είναι η κατάσταση σας;

11 Νοεμβρίου 2020

Αυτο-αξιολόγηση δεξιοτήτων Sales Manager

10 Οκτωβρίου 2020

Social Style with words

10 Οκτωβρίου 2020

Presentation Skills

10 Οκτωβρίου 2020

Ερωτηματολόγιο Μαθησιακού Τύπου

23 Ιουλίου 2020

Ερωτήσεις Γνώσεων – Εργαλεία Κήπου